AnaSayfa / Kur'an-ı Kerim / Zilzal Suresi

Zilzal Suresi

99

Kur’ân-ı Kerîmin doksan dokuzuncu sûresi olup 8 âyetten müteşekkildir. Medine’de Nisa sûresinden sonra nazil olmuştur. Sûrede kıyamet gününün başlangıcı yer sarsıntısıyla tasvir edildiği için ona bu ad verilmiştir.

zilzal suresi1_8

Bismillâhirrahmânirrahîm

1,2,3. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman,

4.İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.

5.Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.

6.O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.

7.Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir.

8.Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.