AnaSayfa / Kur'an-ı Kerim / Tebbet Suresi

Tebbet Suresi

111

 Kur’ân-ı Kerim’in yüz on birinci sûresi olup 5 ayetten müteşekkildir. Mekke’de Fatiha sûresinden sonra nazil olmuştur. Surenin konusu, Allah ve Peygamber düşmanı Ebu Leheb ve karışıdır. Hazreti Peygambere dîni tebliğ ve yakın akrabalarını İslam’a davet görevi verilince, Hazreti Peygamber, Kureyş’in ileri gelenlerini! Safa tepesinde toplamış ve onları dîne davet etmişti. Fakat aralarında bulunan amcası Ebu Leheb, küçümsediği yeğeni tarafından toplantı yerine çağırılmış olmasını hazmedememiş ve ona “elin kurusun emi; bizi bunun için mi burada topladın?” demişti. Bunun üzerine, hem onu, hem de diken toplayarak onları Hazreti Peygamberin geçeceği yollara atan’ karısı Ummu Cemil’i lanetleyen bu süre indirilmiştir. Sureye, Tebbet suresi denildiği gibi, Leheb suresi, veya Mesed sûresi_de denilmiştir.

tebbet suresi1_5

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.  Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.

2. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.

3.  O, bir alevli ateşe girecektir.

4,5.Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.