AnaSayfa / Tag Arşivleri

Tag Arşivleri

Aralık, 2015

  • 23 Aralık

    Çöl [08] – [Hz. Muhammed’in Hayatı]

    Siyer

    Yazının Tamamını Dinle: Erkek çocukların, doğduktan sonra çöle emzirilmek ve belli bir yaşa kadar büyütülmek üzere gönderilmesi Arabistan’da yaygın bir gelenekti. Çocuk ölüm oranının yük­sek ve salgın hastalıkların yaygın olusu nedeniyle Mekke’­de de bu gelenek sürdürülüyordu. Fakat bundan amaç sa­dece çocuğun çölün temiz havasını teneffüs etmesi değil­di. Bu sadece bedenle …