AnaSayfa / Tag Arşivleri

Tag Arşivleri

Ocak, 2016

  • 11 Ocak

    El Bais Anlamı Zikir Sayısı

    El Bais Anlamı Zikir Sayısı

    Bâis isminin lügat anlamı: Ba‟s kelimesinden türemiş olan el-Bâis ismi; harekete geçirmek, bir tarafa yöneltip göndermek, bir işle görevlendirmek, uykudan uyandırmak ve diriltmek anlamlarına gelir. el-Bâis ismi Kur’an’da bu şekilde Allah için kullanılmamıştır. Meşhur el-Esma‟ül-Hüsna hadisinde zikredilmektedir. EL-BÂİS: Peygamberler gönderen, mahlukâtı, ölü­münden sonra âhirette yeniden dirilten. Bâis isminin ıstılah anlamı: …