AnaSayfa / Tag Arşivleri

Tag Arşivleri

Aralık, 2015

  • 24 Aralık

    Es-Saa (Kıyamet) [25] – [Hz. Muhammed’in Hayatı]

    Siyer

    Yazının Tamamını Dinle: Kâfirlerin sık sık öne sürdüğü şeylerden biri de, eğer Allah gerçekten vahiy gönderdiyse bir melek göndermeliydi fikri idi. Buna karşı Kur’an’ın cevabı şuydu: “Eğer yeryüzünde (insan değil de) tatmin bulmuş yürüyen melekler olsaydı, biz de onlara gökten elçi olarak elbette melek gönderirdik.” (Isra, 95). Cebrail’in zaman zaman …