AnaSayfa / Tag Arşivleri

Tag Arşivleri

Aralık, 2015

  • 4 Aralık

    Al-i İmran Suresi

    3-AL-İ İMRAN SURESİ Kuran-ı Kerimin üçüncü sûresi olup 200 âyetleri müteşekkildir. Hicretin üçüncü senesinde Uhud gazvesinde ve Enfâl sûresinin nüzulünden sonra nazil olmuştur. Nüzulü, Bedir gazvesinin bilimiyle Hudeybiye andlaşması arasındaki devreyi kapsar. Bu sebeple sûre Medenîdir. Sûre İçerisinde İmrân ailesi kıssasına yer verildiği için ona “ÂL İmrân Sûresi” denilmiştir. Bismillâhirrahmânirrahîm1. …