AnaSayfa / Tag Arşivleri

Tag Arşivleri

Aralık, 2015

  • 1 Aralık

    Ahzab Suresi

    33-AHZÂB SÛRESİ Kuran-ı Kerîm’in otuz üçüncü sûresi olup 73 âyetten müteşekkildir. Medine de Âl-i Imrân sûresinden sonra nazil olmuştur. Parti, gurup, topluluk manâsındaki hızb ‘in çoğulu olan ahzâb kelimesi, Hazreti Peygambere karşı mücadele eden çeşitli hiziblere delâlet eder ve sürenin adı da bu manâdan alınmıştır. Bismillâhirrahmânirrahîm 1.Ey Peygamber! Allah’a karşı …