AnaSayfa / Tag Arşivleri

Tag Arşivleri

Kasım, 2015

  • 30 Kasım

    Ahkaf Suresi

    46-AHKAF SURESİ Kur”ân-ı Kerîm’in kırk altıncı sûresi olup 35 âyetten müteşekkildir. Mekke’de Câsiye süresinden sonra nazil olmuştur. 10, 15 ve 35 inci âyetleri Medenîdir. 21 inci âyette Güney Arabistan’da yaşayan Ahkâf kavminden söz edildiği için, süreye bu ad verilmiştir. Bismillâhirrahmânirrahîm 1.Hâ Mîm. 2.Kitab’ın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet …