AnaSayfa / Tag Arşivleri

Tag Arşivleri

Ocak, 2016

  • 16 Ocak

    El Ahir Anlamı Zikir Sayısı

    En Ahir Anlami Zikir Sayisi

    EL-AHİR: Her şeyin yok oluşundan sonra var olan, bü­tün eşyadan sonra bâkî kalacak olan demektir. Allah (c.c) kullarının yaptığı yanlışlar yüzünden hemen helak etmez ve bekler.Tevbe için fırsat tanır ve bağışlamak için imkanlar fırsatlar verir. İnsanlar gibi aceleci davranıp onları yakalamak, rezil etmek ve helak etmek için uğraş­maz. Aksine tevbe …