AnaSayfa / Kur'an-ı Kerim / Rahman Suresi

Rahman Suresi

55-RAHMAN SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm ‘in elli beşinci sûresi olup 78 âyetten müteşekkildir. Mekke de Ra’d sûresinden sonra nazil olmuştur. Sûrenin adı, ilk âyetinde zikredilen Allahu Ta’âlâ’nın ismidir.


rahman suresi1_16
1-4-     Rahman olan Allah, Kur’ân’ı belletmiş, insanı yaratmış ve ona konuşmayı da öğretmiştir.
5-         Güneş ve ay, çok ince bir hesaba göre hareket ederler.
6-         Bitkiler ve ağaçlar, secde edip boyun eğerler.
7-8-     Göğü dikmiş, tartıda tecavüz etmemeniz için ölçüyü vazetmiştir.
9-         O halde ölçüyü adaletli tutun ve onu eksiltmeyin.
10-       Yeryüzünü de bütün canlılar için varetmiştir.
11-12- Orada, meyveler, tomurcuktu hurmalar, yapraklı taneler ve güzel kokulu otlar vardır.
13-       O halde, (şimdi, ey insanlar ve cinler!) Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
14-        İnsanı, kurumuş, çınlayan bir balçıktan yaratmıştır.
15-       Cinleri de, dumanı olmayan hâlis bir ateşten yaratmıştır.
16-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

rahman suresi17_40

17-       İki doğunun da iki batının da Rabbıdır.
18-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz.
19-       (Birinin suyu tuzlu, diğerininki tatlı olan) iki denizi birbirine kavuşmaları için • salıvermiştir.
20-       Fakat aralarında   bir engel  vardır ki,   birbirine  karışıp  suların  özellikleri bozulmaz.
21-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
22-       Her iki denizden de inci ve mercan çıkar.
23-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
24-       Denizlerdeki dağlar gibi inşa edilmiş gemiler O’nundur.
25-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
26-       Yeryüzünde bulunan her şey fanidir.
27-       Ancak celâl ve ikram sahibi Rabbının vechi bakî kalacaktır.
28-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
29-       Göklerde ve yerde olan herkes O’ndan ister. O da her gün bir iştedir.
30-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
31-       Ey cin ve insan topluluğu! Hesabınızı görmek için yakında size yöneleceğiz.
32-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
33-       Ey cin ve insan topluluğu! Eğer göklerin ve yerin yanlarından çıkıp kaçmaya gücünüz yeterse kaçın. Fakat gücünüz olmadıkça kaçamazsınız.
34-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
35-       Üzerinize hâlis ateşten bir alev ve duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.
36-        O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
37-       Kıyamet günü geldiği zaman gök yarılır da erimiş yağ gibi kıpkırmızı olur.
38-       O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
39-       O gün hiçbir insana ve hiçbir cinne günâhından sorulmaz.
40-       O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

rahman suresi41_67

41-       O gün suçlular simalarından tanınır; sonra da alınlarından ve ayaklarından yakalanıp cehenneme atılırlar.
42-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
43-       İşte bu, dünyada iken suçluların yalanladıkları cehennemdir.
44-       Onlar da cehennem ateşiyle son derece kaynar su arasında dolaşır dururlar.
45-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
46-       Rabbının makamından korkanlara da iki cennet vardır.
47-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
48-       Her ikisi de çeşit çeşit ağaçlara ve meyvelere sahiptir.
49-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
50-       Her iki cennette de akıp giden iki pınar vardır.
51-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
52-       Her ikisinde de her çeşit meyveden çift çift vardır.
53-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
54-       Astarları  atla’sdan  yataklara  dayanırlar.   Her  iki  cennetin   de  toplanacak meyveleri çok yakındır.
55-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
56-       O cennetlerde bakışlarını yalnız kocalarına çeviren, onlardan önce hiçbir insan ve cinnin dokunmadığı kadınlar vardır.
57-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
58-       Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.
59-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
60-       İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir.
61 –       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
62-       Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.
63-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
64-       Hem de bu iki cennet koyu yeşildirler.
65-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
66-       Her ikisinde de fışkıran iki pınar vardır.
67-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
rahman suresi68_78
68-       Her ikisinde de çeşit çeşit meyveler, hurma ve nar vardır.
69-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
70-       Her ikisinde de iyi huylu güzel kadınlar vardır.
71-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
72-       O kadınlar ceylan gözlü olup çadırlara hasredilmişlerdir.
73-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
74-       Onlara daha önce ne bir insan, ne de bir cin dokunmuştur.
75-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
76-       Cennette yeşil yastıklara ve son derecede güzel döşeklere dayanırlar.
77-       O halde şimdi Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
78-       Celal ve ikram sahibi Rabbının ismi ne yücedir!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.