AnaSayfa / Kur'an-ı Kerim / Nasr Suresi

Nasr Suresi

110

Kur’ân-ı Kerim’in yüz onuncu suresi olup 3 ayetten müteşekkildir. Mekke’de Tövbe suresinden sonra en son nazil olan süre olarak kabul edilir. Surede işaret edilen feth, Mekke’nin fethidir. Bu fetihle Allah Müslümanlara en büyük zaferi bahşetmiş olmaktadır. Çünkü bundan sonra artık, Kabe içine kadar girmiş olan putperestliğin hayatına son verilmiş, bu ise, insanların dalga dalga İslam’a girmelerine hız vermiştir.

nasr suresi1_3

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2,3. Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.