AnaSayfa / Dini Bilgiler / Namaz / Namazı bozan haller

Namazı bozan haller

Namazı bozan haller:

Namazı bozan şeyler genel itibariyle sekiz tanedir. Bunlar:

1- Bilerek, aklı başında olarak ve kasten konuşmak;

Unutarak ve bozacağını bilmeden konuşmak namazı bozmaz.

Zeyd b. el-Erkam şöyle demiştir:

“Bize namazda susmak ve konuşmamak emrolundu.

2- Gülmek

İbn-i Münzir şöyle demiştir:

“Gülmenin namazı bozduğu konusunda âlimlerimiz icma etmişlerdir/söz birliğine varmışlardır.”

3 – 4- Yemek yemek, içecek içmek.

İbn-i Münzir şöyle demiştir:

“Görüşlerinin bize ulaştığı tüm âlimlerimiz kasten yemek yiyip, içmenin namazı bozduğu konusunda icma etmişlerdir/söz birliğine varmışlar ve farz namazın iade edilmesini söylemişlerdir.”

5- Avret yerinin açılıp gözükmesi;

Avret yerinin kapatılması namazın şartlarındandır.Namazın bir şartı yerine gelmezse, namaz bâtıl olur.

6- Kıble yönünden çok fazla ayrılıp sapmak;

Daha önceden açıkladığımız üzere kıble yönüne dönmek, namazın şartlarından birisidir.

7- Namaz esnasında peş peşe ihtiyaç olmayan hareketlerde bulunup çokça hareket etmek;

Şâyet bu hareketler çok olur ve ardı ardına yapılırsa namazı bozar. Bu konuda icma/söz birliği vardır.
İbn Kudame -rahimehullahel-Kâfi adlı kitabında şöyle demiştir:

“Namazda yapılan hareketler az ise, bu namazı bozmaz.Zira Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- torunu Ümame‘yi namazda kıyamdayken kucağına alır, secdeye gittiği zaman yere bırakırdı. Ayrıca Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- rivâyette belirtildiği üzere küsûf namazı kılarken ileri ve geriye doğru adım atarak yürümüştür.

8- Abdestin bozulması :

Zirâ abdestli olmak, namazın sıhhat şartındandır. Buna binaen abdest bozulduğu vakit namaz da bozulur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.