AnaSayfa / Kur'an-ı Kerim / Kevser Suresi

Kevser Suresi

108

Kur’ân’ı Kerim’in yüz sekizinci sûresi olup, 3 âyetten müteşekkildir. Mekke’de Adiyât sûresinden sonra nazil olmuştur. Müslim’in Sahih ‘inde Enes b. Mâlik (r.a) ‘ten rivayet edilen bir hadîsten öğrenildiğine göre, Hazreti Peygamber ashabı arasında otururken, birden üzerine bir ağırlık çökmüş, biraz sonra da gülümseyerek bir sûre indiğini haber vermiş ve Kevser sûresini okumuştur. Ashabı Kevser’in ne olduğunu sorunca da, şöyle buyurmuştur: O, Aziz ve Celîl olan Rabbimin bana va’dettiği bir nehirdir. Onda pek çok hayır vardır. O, öyle bir havuzdur ki, ümmetim, kıyamet günü onun başına gelecektir..” Sûrenin nüzul sebebi ise, Hazreti Peygamberin oğlu Kasım ‘in ölümü üzerine, kâfirlerin azgınlarından olan el-Âs b. Vall’in Hazreti Peygamber hakkında “onun soyu kesiktir” manâsında ebter demiş olmasıdır. Sûrenin üçüncü âyetinde “asıl sana kin besleyen ebterdir* denilerek kâfir el-Âs b. Vail’e cevap verilmiştir.

kevser suresi1_3

Bismillâhirrahmânirrahîm

1-         (Ey Muhammedi) Sana Kevser’i verdik.
2-         Bu itibarla Rabbın için namaz kıl ve kurban kes.
3-         Gerçek olan şudur ki, asıl soyu kesik olan, sana kin besleyen kimsedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.