AnaSayfa / Kur'an-ı Kerim / Kamer Suresi

Kamer Suresi

54-KAMER SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm ‘in elli dördüncü sûresi olup 55 âyetten müteşekkildir. Mekke’de Tarık sûresinden sonra nazil olmuştur. Ancak 44-46 inci âyetleri Medenîdir, ilk âyette ayın yarılıp ikiye aynlmasından söz edildiği için sûreye “Kamer sûresi” denilmiştir. Başta Buhârî ve Müslim olmak üzere çeşitli hadîs kitaplarında yer alan ve bir çok sahabîden rivayetle mütevâtir derecesine ulaşan hadîslerden anlaşıldığına göre Mekkeli müşriklerin Hazreti Peygamberden bir mucize göstermesini istemeleri üzerine, Allah, peygamberliğinin bir delili olmak üzere Rasûlüne Şakku’l- kamer (ayın yarılması) mucizesini vermiştir. Misal olmak üzere yalnız Buhari’nin Sahih (Kilabu’t-tefsîr) inde yer alan bir kaç hadîs şöyledinibn Mesûd’tan Rasûlullah:” (s.a.s) zamanında ay iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın üzerinde, bir parçası da onun önünde idi. Rasûlullah (s.a.s) buyurdu ki: Şâhid olun” Ibn Mes ‘ûd’tan Nebiy (s.a.s) île birlikte bulunuyorduk. Ay yarıldı ve iki oldu. Bunun üzerine bize şöyle buyurdu ;Şahit olun şâhid olun.” İbn Abbaslan: “Nebiy (s.a.s) zamanında ay yarıldı.”Enes’ten: “Mekke halkı, kendilerine bir mucize Gösterilmesini istediler. Rasûlullah (s.a.s) da onlara ayın yarılması gösterdi.” Enes’ten: “Ay iki parçaya ayrıldı.”


kamer suresi1_6
Bismillâhirrahmânirrahîm

1.Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.

2.Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve “Süregelen bir sihirdir” derler.

3.Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Hâlbuki her iş, (Allah nasıl takdir ettiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)tir.

4.Andolsun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi.

5.Bu haberler, zirveye ulaşmış birer hikmettir! Fakat uyarılar fayda vermiyor!

6,7.O hâlde sen de onlardan yüz çevir. Onlar, o davetçinin (İsrafil’in benzeri görülmemiş) bilinmedik (korkunç) bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir hâlde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar.

kamer suresi7_27

8.Davetçiye doğru koşarlarken kâfirler, “Bu zor bir gün” derler.

9.Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp “Bu bir delidir” dediler ve kulumuz (tebliğ görevinden) alıkonuldu.

10.O da Rabbine, “Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım et” diye dua etti.

11.Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık.

12.Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.

13.Biz Nûh’u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.

14.Gemi, inkâr edilen kimseye (Nuh’a) bir mükâfat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu.

15.Andolsun, biz onu (tufan olayını) bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan?

16.Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (gördüler)!

17.Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

18.Âd kavmi de (Hûd’u) yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış!

19.Biz onların üstüne, uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgâr gönderdik.

20.İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.

21.Azabım ve uyarılarım nasılmış, (gördüler)!

22.Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

23,24. Semûd kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: “İçimizden bir insana mı uyacağız? (Asıl) o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz.”

25.“Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır o, yalancının, şımarığın biridir.”

26.Onlar yarın bilecekler: Kimmiş yalancı, kimmiş şımarık!

27.(Salih’e şöyle demiştik:) “Şüphesiz biz, onlara bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret.”

kamer suresi28_49

28.“Onlara, suyun (deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe) paylaştırıldığını, bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun.”

29.Derken, (kavmin en azgını olan) arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti.

30.Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış!

31.Şüphesiz biz, onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de, onlar, ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.

32.Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

33.Lût kavmi de uyarıcıları yalanladı.

34,35.Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgâr gönderdik. Yalnız Lût’un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükâfatlandırırız.

36.Andolsun, Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar.

37.Andolsun, onlar onun (meleklerden olan) misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. “Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!” dedik.

38.Andolsun, onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi.

39.“Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!” dedik.

40.Andolsun, biz Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

41.Andolsun, Firavun’un ailesine de uyarıcılar gelmişti.

42.Bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık.

43.(Ey Mekkeliler!) Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var?

44.Yoksa onlar, “Biz yardımlaşan (güçlü) bir topluluğuz” mu diyorlar?

45.O topluluk yakında (Bedir’de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.

46.Hayır, kıyamet, onların (görecekleri asıl azabın) vaktidir. Kıyamet (azabı) ise daha müthiş ve daha acıdır.

47.Şüphesiz suçlular (müşrikler) sapıklık ve ateşler içindedirler.

48.Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine, “Cehennemin dokunuşunu tadın!” denecek.

49.Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.

kamer suresi50_55

50.Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (Anında gerçekleşir.)

51.Andolsun, biz sizin gibileri hep helâk ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan?

52.İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır.

53.Küçük, büyük her şey satır satır yazılmıştır.

54.Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde, ırmak başlarındadırlar.

55.Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.