AnaSayfa / Kur'an-ı Kerim / Kafirun Suresi

Kafirun Suresi

109

Kur’ân-ı Kerim’in yüz dokuzuncu sûresi olup 6 âyetten müteşekildir. Mekke’de Mâ’ ün suresinden sonra nazil olmuştur. Mekke’nin ileri gelen kafirlerinden el-Velîidnu’l-Muğîre, el-Asb. Vail, el-Esved b. Abdilmuttalib ve Umeyye b. Halefin Hazreti Peygambere gelerek “Ey Muhammedi gel, sen bizim ibadet ettiklerimize ibadet et, biz de senin ibadet ettiğine ibadet edelim. Böylece biz ve sen, hepimiz bir dînde birleşelim. Sonra bakalım, eğer seninki bizimkilerden hayırlı ise, biz sana katılalım; yok eğer bizimkiler seninkinden hayırlı ise, sen bize katıl” demişlerdi. Bunun üzerine Allahu Te’ala, Rasulüne, bu kafirlere cevap olmak üzere Kafirun sûresini indirmiştir. Buna göre, surede söz konuşu edilen kafirlerin, bütün kafirler olmayıp, Hazreti Peygambere bu teklifi yapan kafirler olduğu anlaşılır.

kafirun suresi1_6

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1 –         (Ey Muhammedi O kâfirlere) de ki: “Ey kâfirler”!
2-         “Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem”.
3-         “Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz”.
4-         “Ben asla sizin ibadet ettiklerinize ibadet edecek değilim.”
5-         “Siz de benim ibadet ettiğime İbadet edecek değilsiniz”.
6-         “Sizin dîniniz size aittir; benim dînim de bana”…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.