AnaSayfa / Kur'an-ı Kerim / İhlas Suresi

İhlas Suresi

112

Kur’ân-ı Kerim’in yüz on ikinci sûresi olup 4 âyetten müteşekkildir. Mekke’de Nâs sûresinden sonra nazil olmuştur. İslam’ın tevhîd esasını en güzel bir şekilde ortaya koyarak, insan zihninde yerleşebilecek şirk kırıntılarından onu temizlediği ve dini yalnız Allah’a hâs kıldığı için ona İhlâs sûresi denilmiştir. Tevhid, Kur’ân-ı Kerim’in zihinlere yerleştirmeye çalıştığı dînin en önemli temellerinden biri olduğu ve ihlâs sûresi de bunu en şümullü bir şekilde gerçekleştirdiği içindir ki, bu sûre, Kur’ân-ı  Kerim’in üçte birine muâdil sayılmıştır. Nitekim Buhâri ve Müslim ‘in Sahih ‘lerinde yer alan müteaddit rivayetlerde, Hazreti Peygamberin İhlâs sûresini Kur’ân-ı Kerim’in üçte birine muadil olarak tavsif ettiği görülür. Mekkeli müşriklerin Hazreti Peygambere “Rabbını bize tarif ve tavsif et” demeleri üzerine bu sûre indirilmiştir.

ihlas suresi1_4

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

2. “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

3.O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”

4.“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.