AnaSayfa / Allah C.c / Es Selam Anlamı Zikir Sayısı

Es Selam Anlamı Zikir Sayısı

     selâm| es-Selâm

  • Anlamı 
  • Dua ve Zikir 
  • Faziletleri 
ES-SELÂM:

Selâm, emniyet, güven ve esenlik sahibi, yani her çeşit ayıptan selâmette, her türlü afetten berî, emniyet ve güven içinde demektir. Her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, emniyet ve güven veren, cennetteki kullarına selam eden anlamındadır.

Selâm kelimesinin Arap dilinde dört anlamının olduğunu belirtir:
1- Allah‟ın ismi
2- Selâmet
3- Vermek, ihsan etmek
4- Kolay kolay kırılmayan iri yapılı ve güçlü bir ağaç cinsi.

“O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir.” (Haşir Suresi, 23)

Esmâ-i Hüsnâ konusunda çalışma yapan âlimlerimiz Selâm ismine şu anlamları vermişlerdir:

Selâm; her türlü eksiklikten bizzat kendisi salim olandır.

Selâm; gerek dünya, gerekse ahirette tehlikeye düşenleri esenliğe ulaştırandır.

Selâm, yetkinliğiyle çelişen her türlü eylemden uzak olandır.

Selâm; her selametin menbaı (kaynağı) kendisi ayıp, kusur ve tehlikeden salim olduğu gibi, kendisinden selamet umulan ve esenlik arayanları selamete erdirendir.

Selâm; dostlarını ve seçkin kullarına esenlik verendir.

Selâm; Müslüman ve mü‟min kullarını azabından salim kılandır.

Bu ismin ebcedi değeri (131) etmektedir. Zikri de buna göre yapılmalıdır.

Zikir saati Güneş’tir (Pazar)

Dua

Selâmına muhtacız Ya Rab!
Her zamankinden daha çok muhtacız Selâmına!
Selâm Adınla selamla bizi!
Selâm Adınla bizi kötülüklerden koru!

Daru’s Selâm’a ulaştır bizi Rabb’im!
Bizi Cennetine ulaştır!
Cennetine lâyık olacak ameller yapmamızı nasip et hepimize!
Seâmınla selâmete erenlerden eyle bizi!
Cennet ehlinin selâmlaşmasına ortak et bizi Rabb’im!
Bizim dostumuz Sen ol!

Rahmetini ve bereketini esirgeme üzerimizden Allah’ım!
Selâm Adınla koru bizi kötülüklerden!
Şeytana uymaktan, şerden,
Kötülükten ve şirkten,
Selâm Adınla koru bizi Allah’ım!

Adımızı müminlerle yazsın Meleklerin!
Bizi selâmını yayanlardan eyle Yâ Rab!
Selâmınla hasenatını çoğaltanlardan eyle bizi!
Selâmınla artır bizim bereketimizi!
Senin Selâmınla selâmlaşanlardan olmamızı nasip et!
Selâmınla al bizi Cennetine Ya Rab!
Cennette de bizi müjdenle Selâmla!

Kalbim ağlayarak şifa bulsa bugün.
Bugün, hoş kokulu otlarla süslü bir bahçeden;
Ilık bir meltem esse;
Ilık bir meltem esse Doğudan bugün!
Bugün bildiğim bütün kelimeler;
Rahmet yağmurlarıyla yıkansa!         
Ve Senin mübarek Kelimelerinle konuşsam artık!
Artık bütün sözlerim Selâm olsa!
Ve son nefesimi verirken Allah’ım;
Mübarek Kelimelerinle bana
Rahmet kapılarını açsan!
Ve o gün geldiğinde ben,
Senin mübarek Selâmınla gelsem Yanına!
Cennetinde de Rabb’im;
Beni mübarek Selâmınla Selâmlasan!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabb’il Âlemin!

İnsanlar arasındaki selamlaşma sırasında Allah’ın bu ismiyle Selamlaşma gerçekleşir. Müminler, birbiriyle karşılaştıklarında büyük küçüğe, yürüyen duran, ayaktaki oturana, binekli yaya olana Selam verir ve esenlik, emniyet, güven diler ve karşı tarafın kendisinden zarar görmeyeceğini belirterek, rahat olmasını belirtir. Ahirette de yine cennetlik müminler bu selamla selamlanarak, cennete girmeleri istenecektir.

Bundan başka birçok özellikleri de bulunan ES-SELAM ismi şerifi, sadece bir kısmı kaydettiğimiz özelliklere ve faydaları içermektedir:

1. ES-SELAM ismin-i şerifinin zikriyle meşgul olan kimse, her türlü felaketten; suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan, yıldırım çarpmasından emniyette, her türlü afet ve beladan güvende olur.

2. Allah’ın himayesine girer ve Onun yardımı ve himayesi ile zalimlerin hışmından kurtulur, koruma altına alınmış olur.

3. Bu mübarek ismi tam bir ihlas ve itikat ile zikreden kişiye silah atılsa da tesir etmez. Ancak bu ihlas ve samimiyeti, bu tevekkül ve teslimiyeti en ufak bir şüphe bozar.

4. Es-Selam ismi şerifi bir kabın içine veya bir kağıt üzerine safranla 131 kere yazılıp suyun içine koyularak silinir ve vesvese hastalığına tutulmuş bir hastaya 40 (kırk) gün içirilirse, evham ve vesveseden kurtulur.

5. Her namazdan sonra “Yâ SELAM” isminin zikrine devam eden kimseyi yüce Allah, adalet ve selamete ulaştırır, emniyet ve güven verir, her tülü zulümden korur.

6. Her namazdan sonra (131) ya da günün herhangi bir vaktinde (655) defa “Yâ SELAM” ismini okuyan ve bunu vird edinen yani sürekli okuyan ve dilinden düşürmeyen kimseye silah çekilemez. Silah çekilse kurşun tesir etmez, bıçak işlemez. Böyle bir işe cüret eden kimsenin, yaptığı iş kendi aleyhine döner, mutlaka cezasını çeker, zararını görür.

7. Bir hastaya her gün 131 kere okunsa şifa bulur. Yer ve gök afet ve belalarından korunur. Bu miktarı okumaya her gün devam eden kimse huzurlu ve selâmetli bir kalbe ulaşır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.