AnaSayfa / Allah C.c / Er Rauf Anlamı Zikir Sayısı

Er Rauf Anlamı Zikir Sayısı

Raûf | er-Raûf

  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri

ER-RAÛF: Kullarına çok acıyan, çok şefkatli ve merha­metli olan, merhamet eden. Rahman ve Rahim isimlerinin de aynı anlama geldiklerini görmüştük. Ancak, Rahman isminin anlamı, bütün mahlukata ve geneldi. Rahim ise, özellikle müminlere yöneliktir ve daha çok âhirette dev­reye girecektir.

Raûf da şefkatli ve merhametli anlamına gelmektedir. Fakat bu da bu dünyadadır ve istekle yapılan bir acıma, bir merhamet etmedir. Çünkü rahmet bazen maslahat gereği istemeyerek de olabilir ama Re’fet isteksiz olmaz, isteyerek yapılır. Uzunca bir ayetin son kısmında Allah’ın müminlere olan re’feti ve şefkati anlatılarak şöyle buyrulmaktadır:

Rauf isminin ıstılah anlamı:

Rauf; kullarına acıyan ve şefkatle muamele edendir.

Rauf; rahmet ve merhametin en üst seviyesinde olandır.

Rauf; merhametinden ötürü kullarının kusurlarını örten, günahlarını bağışlayandır.

ER-RAÛF isminin zikri (286) adettir.

Zikir saati Utarit; zikir günü Çarşamba’dır. Başka bir hesaplama şekline göre ise zikir saati Zühal ve günü Cumartesi’dir.

Rauf Esmasıyla yapılacak Dualar;

Ey sonsuz iyiliklerin Sahibi Rabb’im!

Ey sonsuz merhamet Sahibi!

Ey bütün Güzel İsimlerin Sahibi!

Ey Sahib-i zaman!

Ey sırların ortaya döküleceği Gün’ün Sahibi!

Ey kalplerin bütün canlılığıyla hazır bulunacağı Günün Sahibi!

Ey kalbimin Sahibi!

Ey kalbimin sesini de Duyan Allah’ım!

****

Sonsuz iyiliklerin Sahibi Sensin Rabb’im!

Sen sonsuz merhamet Sahibisin!

Bütün Güzel isimlerin Sahibi Sensin!

Zamanın Sahibi Sensin Rabb’im!

Sinelerde saklı olan sırların ortaya döküleceği Günün Sahibi Sensin!

Sen kalplerin dipdiri hazır bulunacağı Günün Sahibisin!

Kalbimin Sahibisin Sen!

Sen kalbimin sesini de duyan Allah’sın!

****

“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir yolculuk esnasında ateşin başında ekmek yapan bir kadına uğrar. Kadın, Resulullah’ı (Sallallahu aleyhi ve sellem) görünce “Bir anne kendi yavrusunu şu ateşe atmaz. Kullarından çok daha merhametli olan Allah (azze ve celle) kendi kullarını nasıl ateşe atacak?” dediğinde Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) gözünden yaşlar boşalır ve şöyle der:”Israrla Allah’a (azze ve celle) baş kaldırmayan ve la ilahe illallah; Allah’tan başka ilah yoktur, Yaratan; Yaşatan; Yöneten O’dur diyeni Allah (azze ve celle) yakmayacaktır.”

****

Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem)

Gözlerinden yaşlar boşaltan Merhametine nasıl da muhtacız Allah’ım!

Nasıl da muhtacız bizi ateşin azabından koruyacak Merhametine!

Bizi merhametine nail edecek “La ilâhe illâllah” zikrinden ayırma ne olur!

Sen Yaratansın Allah’ım!

Sen Yaşatan;

Sen Yöneten;

Sen Öldüren

Ve Sen Diriltensin Rabb’im!

Buna iman ettik!

Şahitliğimizi yazsın Meleklerin arşa levha levha!

Ne olur Rabb’im,

O Güzel Raûf İsminle bizi ateşin azabından koru!

****

“…İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah’ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder. Allah da kullarına şefkatlidir…” (Bakara Suresi 207. Âyet Meali)

****

Ey Rabb’im!

Ey Raûf!

İyi işler işlememizi nasip eyle bizim!

Kalbimiz Senin Rızan için çarpsın öyle ki;

Ve öyle ki; Senin Rızandan başka hiçbir şey kalmasın kalbimizde!

Senin Rızan için Rabb’im,

Yalnız Senin Rızan için,

Malını ve canını feda edenlerden eyle bizi!

Şefkatini Esirgeme bizden!

Bütün kaygılarımızı Senin Rızanı kazanmak kaygısına çevir bizim Rabb’im!

Rızan olunca tek kaygımız;

Bütün kaygılarımızı kalbimizden silecek olan da Sensin!

Uzaklaştır bizi bütün kaygılarımızdan!

Senin Merhametinden;

Senin Şefkatinden;

Senin Yardımından;

Bağışlamandan Senin

Damlalar yıkasın kalbimizi!

Ruhumuz Senin sonsuz Merhametinle yıkansın!

****

“(…) Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır; onu korkup-sakınanlara, zekâtı verenlere ve bizim ayetlerimize iman edenlere yazacağım.” (A’raf Suresi 156. Âyet Meali)

****

Ey Raûf!

Ey merhametlilerin en Merhametlisi!

Öyle bir merhamet bahşet ki Lütfunla;

Semanın en parlak haline dönsün kalbimiz!

Kalbimiz güneşin en parlak ışığından daha parlak olsun!

Hep Kâbe’ne dönük olsun kalbimiz!

Kalbimiz Sevdiklerinin kalbiyle bir olsun!

Ey işleri kolaylaştıran!

Ey Raûf!

Her şeyi kuşatan Rahmetin sağanak sağanak yağsın üzerimize!

İzninle yürüdüğümüz bütün yollar Sana çıksın!

Rabb’im!

Çaldığımız bütün kapılar Sana çıksın!

Sonsuz ve sırlarla dolu Mükâfatına,

Hem bu dünyada hem Ahiret yurdunda nail olmamızı nasip et bize!

****

Allah’ım!

Ey Güzeller Güzeli Rabb’im!

Kalbimin kederini silen;

Ruhumu dirilten mübarek Kitabın Kur’anın diliyle dua ediyorum Sana!

Ne olur Duamı kabul et Dergâhında!

“…Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve gönüllerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!” (Haşr Suresi 10. Âyet Meali)

Âmin! Âmin! Âmin!

Ve’l Hamdülillahi Rabbi’l Âlemin!

1. ER-RAÛF ismini, çok öfkeli ve asabî olan biri, öfke­lendiği sırada (10) kere okusa, öfkesi geçer ve sakinleşir.

2. Allah’tan bir şey isteyen ve bir ihtiyacını elde etmek isteyen kişi, istediğini elde edinceye kadar (277) kere oku­malıdır.

3. Saatinde ve verilen ölçüde bu ismin zikriyle meşgul olan kimse sertlik huyunu bırakır, yumuşak huylu olur. Sert mizaçlı erkek ve kadınların yumuşak huylu olmaları için yine bu ismin zikrine müracaat edilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.