AnaSayfa / Allah C.c / Er Rakib Anlamı Zikir Sayısı

Er Rakib Anlamı Zikir Sayısı

Rakîb | er-Rakîb

  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri
Rakîb isminin lügat anlamı:

Rakabe kökünden türemiş olan er-Rakîb ismi; gözetleyen, kontrol eden, riayet eden, bekleyen anlamlarına gelir. Araplar henüz çocuğu olmayan, çocuk beklentisi içinde olan kadına ve erkeğe er-rakub ismini verirler. Araplar yine kocasının ölümünü bekleyen, onun mirasına sahip çıkmak isteyen kadına da er-rakub ismini verirler.

ER-RAKÎB:Bütün varlıkları görüp gözeten, kendisinden hiçbir şey gizli olmayan. Herkesi ve her şeyi gören, istek ve ihtiyaçlarını duyan bilen, koruyan, himayesi altına alıp gözleyen, gözetleyen ve bunların hepsini bir arada, anında yapabilen tek güç ve iktidar sahibi Allah’tır.

Rakîb isminin ıstılah anlamı:

Rakîb; kullarını kollayan ve gözetendir.

Rakîb; kullarının iyi veya kötü amellerini gözleyen, tespit edendir.

Rakîb; her olayı mürakabe, gözlem altına alandır.

ER-RAKÎB isminin zikri (312) adettir.

Zikrin saati Zühre,- günü Cuma’dır.

Müşteri olma durumu da vardır. O zaman zikri Perşembe günü olur.Her iki durumda da sabah erken güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece okumalarında akşam namazı sonrası ve akşamdan 6 saat sonra yani gecenin tam yarısı okunur.

Er Rakib Esmasıyla Yapılacak Dualar;

Ey yerin göğün Sahibi olan Allah’ım! Ey her şeyi hakkıyla Gören! Ey hiçbir şey Kendisinden gizli kalmayan! Ey Rakîb!
Ey yoluna ram olduğum Allah!

***

Yegâne Yaratıcı Sensin Allah’ım! Bizi bir tek nefisten Yaratan Sensin! Sensin yerin göğün Sahibi! Yarattıklarını koruyup gözetleyen yalnız Sensin Rabb’im!
Bizi de koru ve Senin dosdoğru Yoluna yönelt Rakîb Adınla!

***

“(Bu adam) Allah’ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!” (Alak Suresi 14. Âyet Meali)
Rakîb Adınla Rabb’im; Nefsini murakabe edenlerden eyle beni! Rakîb Adını unutturma bana Rabb’im hiçbir zaman!
Yalnızken ve kalabalıkta; Kendi nefsi ve kalbi için; Vaaz edici olanlardan eyle beni Rabb’im Rakîb Adınla! Rakîb Adını unutturma bana asla Rabb’im! Senin üzerimizde Gözetici olduğunu unutturma bana!

***

“…Allah her şeyi gözetleyip denetleyendir.”
(Ahzâb Suresi 59)
Cennet ehlinden bir hâl ver bana bugün Allah’ım ne olur! Kalbimin Senin Zikrinle mutmain olacağını ne olur bana unutturma! Rabb’im! Zahirimi ve batınımı gözetleyip kontrol eden Sensin! Zahirimi ve batınımı koru benim Rakîb Adınla! Hareketlerimin Rızan için olmasını nasip et zahirimde Allah’ım! Batınımda, duygumun, irademin Rızana lâyık olmasını nasip et Rakîb Adınla! Rızana lâyık olmayan işlerden Rakîb Adınla beni koru Allah’ım!

***

Resulullah (SallALLAH u aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Rab olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan, Nebi olarak Muhammed’den razı olan kimse imanı tatma zevkine erişmiştir.”
Rab olarak Senden Rabb’im;
Din olarak İslam’dan;
Ve Resulün Muhammed’den (SallALLAH u aleyhi ve sellem)
Razıyım bütün kalbimle!
Gözeten ve kontrol eden Rakîb Adınla Rabb’im;
Hâlimin, rızamla bir olmasını nasip eyle bana!

***

Ey Cebrail’in Rabbi!
Ey Mikail’in Rabbi!
Ey İsrafil’in Rabbi!
Ey göklerin ve yerin Yaratıcısı!
Ey gayb ve şahadet âleminin Âlimi! Ey Rakîb! Ey Allah!

***

Rakîb Adınla Rabb’im;
Beni, her hareketimde Senin Rızanı gözetenlerden;
Seni gazaplandıran her şeyden uzaklaşanlardan;
Senin muradına yönelenlerden;
Yalnız Senin Yardımını umanlardan; Ve yalnız Senin Affına sığınanlardan eyle beni! Beni Rakîb Adınla Rabb’im; Nefsini murakabe edenlerden eyle!

***

‘Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiç bir şeyi söylemedim. (O da şuydu:) ‘Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.’ Onların içinde kaldığım sürece, ben onların üzerinde bir şahidim. Benim (dünya) hayatıma son verdiğinde, üzerlerindeki gözetleyici Sen’din. Sen her şeyin üzerine şahid olansın.”
(Maide Suresi 117. Âyet Meali)
Gökte ve yerde ne varsa Sana arz olunur hepsi Allah’ım!
Hiçbir şey gizli kalmaz Senin indinde! Kalplerden geçeni de yalnız Sen bilirsin Rabb’im!
Kalbimi arındır Rakîb Adınla!
Aklımdan her ne geçerse
Ve her ne geçerse kalbimden;
Senin Gözetleyen Adını;
Rakîb Adını Senin;
Bir lahza olsun unutturma bana Rabb’im! Omzumdaki Melekleri bana unutturma!
Amel defterimi bana unutturma Rabb’im! Büyük küçük her şeyin sayılıp döküleceği;
Amel defterimi bana unutturma! Merhamet kalemiyle yazdır Meleklerine amel defterimi Rabb’im! O Hesap Gününde; Amel defterlerinin dağıtıldığı O Günde; Beni günahlarımla utandırma Rabb’im! Amel defteri sağından verilenlerden eyle beni Rakîb Adınla! Nurundan nur ver bana Rabb’im! Nurunu üzerimden ne olur ayırma!
Âmin! Âmin! Âmin!
V’el Hamdülillahi Rabbil Âlemin

*******************

Bu azametli adın özelliği, bazı ahvalde sır perdelerini kaldırıp, hakikati göstermesidir. Özellikle bir define ve saklı bir şeyin aranmasında bu adı çokça anan kimseye, o şeyin üzerindeki gizlilik perdesi kaldırılmış olur.

Bu adın meleği de (El Rakib) adının sayılarından yaratılmış olan (Samsimail) dir. Onun da 4 komutan meleği ve her birinin emrinde de (312) şer melek bulunmaktadır bu (312) melek yine her biri (312) şer meleğe komuta etmektedir.

Bu melekler, fani, yani geçici olanlarla kalıcı olanları koruyan meleklerdir.

Bu adı devamlı ananların hücresine ( hanesine ) bu adın meleği inerek, dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Ya Rakib Entel Hafız ellâzimü bi hıfzike ila men evsaltahü ileyhi, ve entes-selam limen cema’te fazlüke ve entellezi tünevirül esrare ve teksifül ebsare – ve tüdidül ervahe bil enva-ri. Es’elüke bi azimi kudretike ve celili kuvvetike ve tec’aleni mahfuzan fil külli melhuzın ma’ruzan fi külli ma’ruzin. Ve er-zukni mükâfete men sahabeni ve künli abdüke rakiben ve na-siren ve hafızan ve bi manzaril atfi aleyhi. Naziran ya men lehül kudrete ves-senae vel izzete vel beha ya Rabbel Alemin.”

  1. Bu ismin zikrini Zühre saatinde, Cuma günü okuma­ya devam eden kimse dedilerse dileğine ulaşır. Bu saat hanımlar için geçerlidir. Erkekler bu ismin zikrini Müşteri saatinde yani Perşembe günü okumalıdır. Büyükleri tesir altına almak için bu ismi’ Güneş saatinde okunması ge­rekir.
  2. Bu ismi (312) kere okumaya devam eden kimse, bol mal ve servete kavuşur.
  3. Hamile okusa, kolay ve zahmetsiz doğum yapar.
  4. Misafir okusa, aile ve evladı tarafından güvende olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.