AnaSayfa / Allah C.c / El Vasi Anlamı Zikir Sayısı

El Vasi Anlamı Zikir Sayısı

Vâsi | el-Vâsi

  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri

Vâsi’ isminin lügat anlamı:

Vesia kelimesinden türemiş olan el-Vasi‘ ismi; zenginlik, imkan, değerli olmak, güçlü ve kudretli olmak, ekonomik genişlik, her şeyi içine almak ve kapsamak gibi anlamlara gelir. el-Vasi‘ ismi, Rabbimizin el-Ğaniy isminden daha geniş ve daha umumidir.

EL-VÂSİ’: İlim ve ihsanı her şeyi içine alan, zenginliği ve rahmeti her şeyi kuşatan. Affı ve mağfireti (bağışlaması) geniş, nimet ve ihsanlarıyla darlığa düşmeyen…

Allah (c.c), mülkünün genişliğini ve kainatın rabbi olu­şunu bize anlatır ve sonunda da vasi’ ve alim olduğunu yani her yere nüfuz ettiğini ve her şeyi bildiğini vurgular:

Vâsi’ isminin ıstılah anlamı:

Vâsi‘; ilmi, rahmeti, mağfiret ve kudreti her şeyi kapsayandır.

Vâsi‘; zenginliği kullarının bütün ihtiyaçlarını gidermeye kâfi olandır.

Vâsi‘; rızık hazineleri bütün mahlukatı rızıklandıracak kadar geniş olandır.

EL-VASİ’isminin zikri (137) adettir. Zikir saati Ay, zikir günü Pazartesi’dir.

Pazartesi ay saati, sabah güneş doğarken ıe ikindi na­mazı sonrasıdır. Gece okumalarında da tam gece yarısıdır.

El Vasi Esmasıyla Yapılacak Dualar;

Bu azametli adda Hak Teâlâ’nın kullar tarafından bilinen yayılışının ve genişliğinin sırları saklı bulunmaktadır. Bu adın anılması ile yapılması güç olan bütün olaylar kolaylıkla yapılır ve zorluklar çözülür. Bu ad ayrıca anan kimseleri darlıktan kurtarıp, bolluğa ulaştırır.

Bu adın harflerinden yaratılmış olan hizmet meleği (Talhaiyail)dir. Emri altında 4 komutan melek, onların emirleri altında da (137) melek bulunmaktadır ve bu (137) er melek bulunuyor.

El Vasi’ adını devamlı zikreden kimseye adın meleği hemen iner ve dileğini yerine getirir.

Bu adın duası şöyledir:

Duanın okunuşu:

“Yâ Vasi’ ente-llezi vesia mülkeke ve atâeke ve hükmike ve hilmike külli] umûri, ve ente-llezi ehatat kudretüke alâ ma ve-siahü ilmüke, es’elüke ya vâsiül mağfireti en tağfira zünubi ve testüre üyubi vec’alni vasian fil ümuri, vakıfen alâ beatınil nuri vel süvari, muhitan bima fi damairi-ssuduri, vahrücni mine-zzulümati ile-nnuri Yâ Vâsiu…”

  1. EL-VASİ’ ismini, saatinde ve şartlarına uygun olarak zikreden, ne isterse isteğine ve dileğine kavuşur. Üzerinden gam, kasavet ve keder ağırlığı kalkar, rahata kavuşur; huzur ve mutluluk kazanır.
  2. Her gün {137) kere el-vasi’ ismi şerifini zikreden, ha­set, fesat ve iç huzursuzluklarından kurtulur, huzur ve ra­hata kavuşur; geniş rızk ve bereket elde eder.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.