AnaSayfa / Allah C.c / El Vahhab Anlamı Zikir Sayısı

El Vahhab Anlamı Zikir Sayısı

Vehhâb | el-Vehhâb
  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri
El-Vehhab ismi “hibe” kelimesinden türetilmiştir. Kelime anlamı; karşılıksız, her yerde ve her zaman bağış yapan anlamındadır.

EL-VEHHÂB: Karşılıksız ve sebepsiz olarak bolca ihsan eden, ikram ve hediyelerde bulunan. Yüce Allah, bu isminin gereği olarak, dilediğine ilim, hikmet ve hidayet, dilediğine de mal-mülk, makam-mevki ve şan-şöhret ihsan eder. Bu ihsan ve ikramları iyiye kullanmak ve ona şükretmek de bize düşer…

Vehhab isminin ıstılah anlamı:

1-Vehhab; hastalara Şifa, dertlilere deva verendir.

2-Vehhab; çocuğu olmayanlara çocuk verendir.

3-Vehhab; yolunu kaybedenlere hidayet eden, yol gösterendir.

4-Vehhab; mubalağa ve devamlılık ifade eder. Allah‟ın kullarına karşılıksız bir şekilde, sürekli bağışta bulunması bugüne kadar devam etmiştir, bundan sonra da devam edecektir.

EL-VEHHÂB isminin zikri (14) adettir. Zikir saati Zühre, Cuma günüdür.

Cuma günü Zühre saati, sabah güneş doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece ise akşamdan bir saat sonrası ile gece yarısından sonraki ilk saattir.

Hak Tealanın azametli bir adı da (El Vahhab) dır. Dünyada ve ahirette kendisi için şerefli bir mevki edinmek isteyen bir kimse, bu adı ile Cenab-ı Hakkı anmayı sürdürmelidir. Bu adın zikri, Süleyman Peygamberi mal ve mülk sahibi yapmıştır. Ayrı­ca bu yüce adın hürmetine, mühürünü de bu peygamberine vermiştir.

Bu adın yetki ve azametini bilenler, bu adı çokça anarak di­lek ve muvatlarına kavuşabilirler.

Bu adın da bir hizmet meleği vardır, adı Hital’dır. Buyruğu altında 4 melek bulunmakta ve bu dört yardımcı meleklerin emrinde de 45 er melek vardır. Bu 45 melekten her biri de 45.000 meleğe komuta etmektedir ve bütün bu meleklerin hep­si, Hak Tealanın baş meleklerinden olan dört büyük melekden biri olan Hz. Mikail’in emrine tabi bulunmaktadır.

Bu adı sürekli anıp, riyazat şartlarını yerine getiren kimsenin hücresine de bu adın meleği (Hital) a.s. iner ve o kimsenin arzu ve dileklerini yerine getirir. Artık her hikmeti bu ölçüde kıyaslayınız.

Vehhab Esmasıyla Yapılacak Dualar;

Ey en büyük armağan Sahibi!
Ey sonsuz bağışlama Sahibi!
Ey sonsuz inşirah Veren!
Ey karşılıksız ihsan Eden!
Ey en büyük ihsan Sahibi!
Ey karşılıksız hibe Eden!
Ey Vehhâb!
Ey yoluna ram olduğum Allah!

****

Sıkıntıları gideren yalnız Sensin Allah’ım!
Can Veren yalnız Sensin!
Yalnız Sensin şifa Veren!
Rızık Veren;
Huzur Veren;
Selamete Erdiren,
Yalnız Sensin Rabb’im!
Sen hiç karşılık beklemeden Verensin Rabb’im;
Rabb’im Sen ne Büyüksün!

Nimetinin;
Rahmetinin;
Af ve mağfiretinin;
Rızkının, tamamını nasip eyle bize Rabb’im!
Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin!
Tek ve hakiki nimet Veren Allah Adından;
Vehhâb olan Adından isterim her ne istersem!
Beni için hayr olanı nasip eyle Rabb’im!

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi 77. Âyet Meali)

****

Rabb’im!
Yalnız Senin rızan için ve yalnız Sana rükû ederim!
Yalnız Senin için ve yalnız Sana secde ederim!
Hayrı ve ibadeti nasip Eden Sensin Rabb’im!
Affını;
Mağfiretini
Ve kurtuluşu umut ederim!
Umutlarımı boşa çıkarma Rabb’im!
Dualarımı Sen kabul et Dergâhında!
Umutlarımı Sen muhafaza eyle!

****

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Sabahlayan her ekleminiz için bir sadaka vermeniz gerekir. Her tesbîh (Sübhanallah) bir sadakadır.

Her tekbir (Allahu Ekber) bir sadakadır.

Her tahlîl (Lâ ilâhe İllallah) bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülükten alıkoymak bir sadakadır. Bütün bunların yerine kuşluk vaktinde iki rekât Namaz kılmak yeterlidir.” (Müslim 720)

***

Sübhanallah!
Allahu Ekber!
La ilahe ilallah!
Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı,
Dilimden düşürmememi nasip eyle Rabb’im!
Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini!

****

“(Onlar şöyle yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz Sen karşılıksız armağan edensin (Vehhâb olansın).” (Âl-i İmran Suresi 8. Âyet Meali)

***

Hibe Eden Vehhâb Adının hürmetine Rabb’im!
Ne varsa bahşettiğin bana;
Yolunda Senin
Ve Rızan için;
Paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana!
Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle Rızan için!
Rızan için Rabb’im;
Senin yolundan bir an bile beni alıkoyma!
Ahde vefa gösterenlerden eyle beni!
Beni, Sana vefa gösterenlerden eyle!

Ya Vehhâb!
Ya Vehhâb!
Ya Vehhâb!

Bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız Sensin Rabb’im!
Kalbimden geçenleri bilen yalnız Sensin!
Ve ben yalnız Senden yardım dilerim;
Senden umarım dertlerimin devasını!
Zilletten,
Acizlikten,
Muhannete muhtaç olmaktan yalnız Sana sığınırım.

****

Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki;
Belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz;
Beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki;
Uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da;
Bir Meleğin sessizce fısıldaması gibi,
Fısıldayacak ihtimal ki rüzgâr vaktin geldiğini…
Sağımda ve solumdaki Meleklerin,
Kapattığında defterlerini;
İşte O Gün Rabb’im;
O sonsuzluk arifesinde
Zikirlerim şahit olsun bana!
Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun!
Şahit olsun Esma ül Hüsna’ndan medet uman dilim!
Dergâhına açılan ellerim şahit olsun!
Karanlıktan korkan ve Adından medet uman gözlerim şahit olsun!
Ve şahit olsun okuduğum Kur’an!
Medet Sendedir ya Rab!
Vehhâb Adının hürmetine;
Allah Adının hürmetine;
Beni, kör karanlıklarda bırakma!
O Gün beni kimsesiz;
O Gün beni Sensiz bırakma!
Ve Meleklerin O Gün,
Bir müjde gibi,
Dualarla getirsinler ruhumu Sana!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin

Duanın okunuşu:

“Allahümme ya Vehhab ente tehübbül cezil ve tatil çelil ve tehdi ibadeke ila darü-sseadeti bila imtiraü, Es’elüke bi sırrıl esrar elmüdaü fi hürufil kasemi ve bi mevahibi lütfike el mündericetü fil kasem ve bima basattahü min lataif cüdike fi azaimül usuli, en tecaleni racian ileyke bi hüsnil kasdi, muhafızan ale-rruşdi, Ya men hüve bil mirsad yed ul ibad ilel miadi ya Vehhab…”

1. Bir kimse her beş vakit namazın farzını kılıp selam verdikten sonra yerinden ayrılmadan 14 (on dört) kere bu ismin zikrine devam ederse, yaşadığı sürece yokluk ve geçim sıkıntısı çekmez. Yüce Allah o kimseye bu ismin zikri hürmetine bol dünyalık verir.

2. Aynı şekilde veya mümkün olursa secdede zikretmeye devam ederek Allah’tan ilim, hikmet ve hidayet dilese, dileği yerine gelir, yüce Allah’ın ihsan, ikram ve lütuflarına mazharolur.

3. EL-VEHHAB ismini çokça zikreden kimsenin kısmeti geniş ve rızkı bol olur. Sabah namazından sonra 186 defa zikre devamı daha uygundur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.