AnaSayfa / Allah C.c / El Müzill Anlamı Zikir Sayısı

El Müzill Anlamı Zikir Sayısı

Müzill | el-Müzill

  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri

Müzill isminin lügat anlamı:

Muzill ismi; zillet kelimesinden türemiştir. Zillet ise izzetin zıddıdır. Zillet; alçaklık, düşüklük, bayağılık anlamlarına gelir. el-Müzill ise alçaltan, düşüren, zelil eden anlamındadır.

EL-MÜZİLL: İstediğini zelil edip alçaltan, süründüren, hor-hakir eden. İstediğinden izzet ve şerefi çekip alan…

Bu isim, mazlumların ümit kaynağı, zalimlerin de korkulu rüyasıdır. Tarih boyunca zayıf insanlar ve inananlar

üzerinde sulta kurup onları zelil etmek isteyenlerin belini kıran yüce Allah’ın bu özelliğidir:

Müzill isminin ıstılah anlamı:

el-Müzill; dilediğini alçaltan ve rezil rüsvay edendir.

el-Müzill; dileyeni alçaltan ve rezil rüsvay edendir.

el-Müzill; kafirleri kendi elleriyle alçalmaya mecbur edendir.

el-Müzill; kafirleri Müslümanların elleriyle zelil edendir.

EL-MÜZİLL: Bu mübarek ismin zikri (770) adettir.

Zikir saati Merih, günü Salı’dır.

Salı Merih saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir. Gece okumalarında ise tam gece yarısı okunabilir.

Müzill Esmasıyla Yapılması Tavsiye Edilen Dualar

1 – Okunuşu: Allahumme inna nec’aluke fi nuhurihim. Ve neuzu bike min şururihim.

2 – Rabbim bana yardım et.

Bana zafer ver.

Bana hidayet et ve hidayetimi kolaylaştır.

Bana zulmeden kimseye karşı yardım et.

Rabbim! Beni sana çok şükreden

Seni Çok Zikrenden

Senden çok korkan

Sana İtaat eden

Sana saygı gösteren

Sana yönelen ve tövbe edenlerden eyle.

Rabbim! Tövbemi kabul et

Günahlarımı temizle

Dualarımı kabul buyur

Delilimi sabit kıl

Dilimi doğru yap

Kalbime hidayet ver

Göğsümü kin ve hasetten temizle.

Amin

1. Bu ismin belirtilen miktarda saatine ve usulüne uygun olarak zikrini okuyan kimsenin düşmanı zelil ve perişan olur; ister zengin olsun ister fakir, ister devlet başkanı, başbakan olsun, isterse çöpçü; ister kadın olsun ister erkek..

2. Zalim ve hasetçi bir kimsenin şerrinden ve zararından emin olmak, korunmak isteyen bir kimse, 75 kere okuyup secdeye gitse, korunmak isteği yerine getirilir, duası kabul olur.

3. Pazartesiden itibaren üç gün oruç tutan, Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp her rekatta Fatiha Suresinden sonra 100 kere “YÂ MÜZİLL” deyip, düşmanının zelil olmasını İsteyen kimse, isteğine ulaşır, düşmanı zelil olur.

4. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri riyazetle oruç tutan, Cuma günü ikindi namazından sonra Allah rızası için iki rekat namaz kılan ve namazın birinci rekatında ayakta iken 100, rükuda 100, secdelerde 100’er, ikinci rekatta aynı işlemi, ikinci secdeye kadar yapıp ikinci secde de 70 kere ve buraya kadar toplam 770 kere “YA MÜZİLL” okuyan kimse isteğine ulaşır. Tabii bu işin en başında ve sonundaki yaptığı duada isteğini tekrarlayarak söylemek lazım..

Eğer bu tertip, elde edilmesi zor bir kişi ya da bir zalim ve düşmanın şerrinden kurtulmak için yapılacaksa, niyet baştan belli olduğu için sonunda dua kısmında kişiyi ismen söylemek işi çabuklaştırır.

“Düşman için bu kadar zahmete kendini ak etmeye değer mi?” Diyenler olabilir. Bu tamamen kişinin anlayışına ve ne ile uğraştığına bağlıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.