AnaSayfa / Allah C.c / El Müteali Anlamı Zikir Sayısı

El Müteali Anlamı Zikir Sayısı

Müteali | el-Müteali

  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri

Müteali isminin lügat anlamı:

Uluv ve alâ köklerinden türemiş olan el-Müteali ismi; yükseklik, yücelik sahibi, şan ve şeref sahibi, kuvvet ve kudret sahibi anlamlarına gelmektedir.

EL-MÜTEÂLÎ: Mahlûkâtın sıfatlarından uzak olan, bu sıfatların biriyle muttasıf olmaktan yüce ve âlî olan. Her türlü benzetme ve tasavvurdan uzak ve üstün olan; her türlü eksilikten ve kusurdan da münezzeh, pak ve temiz olan.

“O, gaybı da görülen âlemi de bilendir, çok büyük­tür, çok yücedir.”(Ra’d, 13:9).

Evet, Allah her türlü eksiklik ve noksanlıktan, her türlü hata ve kusurdan yücedir. Melekler de Onu böyle tenzih ve teşbih etmişlerdi:

Müteali isminin ıstılah anlamı:

Müteali; var olan veya var olması mümkün her şeyin üstünde ve ötesinde olandır.

Müteali; yükseklik ve hükümdarlık’ta kendisine eşit veya kendisinden üstün bir varlık bulunmayan.

Müteali; mutlak anlamda yüce olan ve övgüye layık olandır.

Müteali; bütün olumlu özellikleri kendisinde toplayandır.

Müteali; eksiklik ve zafiyet ifade eden bütün menfi özelliklerden münezzeh olandır.

Müteali; kemal sahibi, ulu ve yüce varlık olandır

EL-MÜTEÂLÎ ismin zikri (551) adettir.

Zikrin saati Zu­hal; zikir günü Cumartesi’dir. Sabah erken ve akşamdan sonra ve ikindi sonrası okunabilir. Gece okumalarında ise akşamdan sonra ve gece yarısı.

1. EL-MÜTEÂLÎ isminin zikrin de büyük veliler adetlere itibar etmemişler, bu mübarek ismi çokça zikretmişlerdir.

2. Her gün (551) kere zikrine devam edenler, günah işlemekten ve dinin hoş görmediği şeylerden kurtulur. Çünkü bu mübarek ismin zikri talibi kısa sürede yüce makamlara eriştirir.

Yine bu miktar okumaya devam eden kişi devletle işi olursa kolayca gördürür. Her yerde ilgi, itibar görür; sevilir sayılır.

3. Her gün (600) defa “YA MÜTEÂLİ” ismini zikreden­ler, her tülü bela ve afetten korunur. Allah’ın izni ve kere­miyle maksadına ulaşır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.