AnaSayfa / Allah C.c / El Muid Anlamı Zikir Sayısı

El Muid Anlamı Zikir Sayısı

Muîd | el-Muîd

  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri
Muid isminin lügat anlamı:

Avd kökünden türeyen el-Muid ismi, tekrar hayata döndüren anlamına gelmektedir. el-Mübdi ve el-Muid isimleri müzdevicedir. Yani birbiriyle zıt olan isimlerdir. Beraber öğrenilmesi daha verimlidir. el-Muid ismi Kur’an’da geçmemektedir. Meşhur Esma-i Hüsna hadisinde zikredilmiştir.

EL-MUİD: Mahlukâtı hayattan sonra tekrar ölüme, öldük­ten sonra da tekrar hayata iade eden; öldüren ve dirilten.

Muid isminin ıstılah anlamı:

Muid; ölümlerinden sonra kullarını diriltendir.

Muid; tekrar hayata döndürendir.

Muid; inkar edenlere musibet ve belalarını yeniden gönderendir.

EL-MUÎYD isminin zikri (124) adettir.

Zikir saati Uta­rit, zikir günü Perşembe’dir.

Bir hesaba göre de zikir saati Zühal’dir. Bu takdirde zikir günü Cumartesi’dir. Perşembe günü öğleden bir saat önce ve akşama bir saat kala oku­nabilir. Cumartesi günü sabah gün doğarken ve ikindi sonrası.

Bütün esmaları istediğiniz saatte de okuyabilirsiniz.

Bu adın içinde de Allah’ın azametli adının iki harfi vardır. Hizmet meleğinin adı (Hasyâil)dir. Buyruğu altına (4) komutan, onların her birinin emrinde de (124) er melek bulunmaktadır. Bu (124) meleğin her biri yine (124) er meleği emirlerinde bulundurmaktadır.

Bu adı süresiz olarak anan bir kimseye adın meleği inerek dilediği hizmeti yapar.

Duanın okunuşu:

“Yâ Müid! Ente-ellezi daavtel halaika fil aslâbi vel erhâmi ilâ ibâdetike ve ente-llezi âdettehüm ilâ hâletehümül üıa bi kuvve-tike ve kudretikel baliğatü, lekel izze ve-ssenâe vel rifate vel behae, ve entel muhteriu ellezi leke hikmetül bed-i vel iâdeti ve minke neylül velâi vel ifâdeti. Es’elüke yâ fatihli küllü hayrâne tünevvirü ibtidâi bi izâhil ibâdeti ve en tüvazzihü meserreti minke fil gaybi ve-şşehâdeti…

  1. Bu ismin zikriyle gereği gibi meşgul olan kimseler psikolojik sıkıntılardan kurtulurlar.
  2. Korkulu rüya görenlerin bu ismin zikrine devam et­meleri halinde bu durumdan kurtulur.
  3. “YA MÜBDİÜ YA MUİYD” isimleri birlikte okunup zikrine devam edilirse, unutkanlığa karşı faydalı olur. Zik­rine devam eden kimse, hafıza cevvaliyeti (canlılığı) ve ko­lay hatırlama özelliği kazanır.
  4. Her gün (124) defa zikretmeye devam eden kimse, kıyamet ve ahireti (yeniden dirileceği günü) düşünür, gaf­letle yaşamaktan kurtulur.
  5. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin kaybettiği şeyler mutlaka bir gün kendine geri döner.
  6. İşleri bozulmuş bir kimse, işlerinin yoluna girmesi ni­yetiyle her gün sabah ve yatsı namazlarından sonra (124) defa zikrine devam ederse, kısa zamanda işleri yoluna gi­rer. Konuşup görüştüğü kimseler kendisine yardım eder ve sözü sohbeti dinlenir, sevilen bir insan haline gelir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.