AnaSayfa / Allah C.c / El Halim Anlamı Zikir Sayısı

El Halim Anlamı Zikir Sayısı

Halîm | el-Halîm

  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri
Halîm isminin lügat anlamı:

Halîme fiilinden ismi fail olarak türetilmiş olan el-Halîm ismi, yapılan kötülüğe karşılık vermemek, hemen cezalandırmamak, gazap anlarında nefse hakim olmak, çok sakin, ağırbaşlı ve yumuşak huylu olmak anlamlarına gelmektedir.

EL-HALÎM: Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden. Affı, bağışlaması ve müsamahası sınırsız, kullarına daima yumuşak huylu ve hoşgörülü davranan…

Halîm isminin ıstılah anlamı:

Halîm; cezalandırmaya gücü yettiği halde, suçluların cezasını hemen vermeyendir.

Halîm; kullarına karşı müsamahakâr davranandır.

Halîm; mühlet veren, cezaları erteleyendir.

Halîm; kullarının isyanlarına rağmen onları gizli ve açık nimetlerini vermeye devam edendir.

Halîm; isyan eden kullarına tevbe etmeleri için yeterli süre tanıyandır.

EL-HALÎM isminin zikri (88) adettir.

Zikir saati Zühal; günü Cumartesi’dir.
Cumartesi Zühal saati, güneş doğarken yani 01.00 ve İkindi namazı sonrası saat 08.00 dir. Gece okumalarında ise saat 06.00 yani tam gece yarısı. Bu saatlerde okunabilir.

Halim Esmasıyla Yapılacak Dualar;

“Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbih eder. O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız. O, Halîmdir, Bağışlayıcıdır.” (İsra Suresi 44. Âyet Meali)

****
Ey gökleri ve yeri Yaratan Allah’ım!
Ey âlemlerin Rabbi olan Allah’ım!
Halîm İsminle yalvarıyorum Sana Allah’ım;
Günahlarımızı bağışla!
Ey günah işleyen kullarından bile nimetini esirgemeyen Allah’ım!
Nimetini esirgeme bizden!
Ey kullarına karşı sonsuz merhameti olan Allah’ım!
Kalbimize merhamet ver!
Ey kullarını cezalandırmada acele etmeyen, cahillerin cehaleti ve asilerin isyanı yüzünden öfkesine yenilmeyen Allah’ım!
Kardeşlerimize öfkelenirsek eğer, onlara karşı şiddetli bir kin duyarsak; Kalbimizden öfkeyi sil Allah’ım!
Halîm İsminle yalvarıyorum Sana Allah’ım;
Kalplerimizde tecelli etsin Halîm İsmin.
Ey karanlıklardan aydınlığa çıkaran Allah’ım!
Halîm İsminle yalvarıyorum Sana;
Bize yumuşak bir huy ver!

Musa’ya (Aleyhisselam) ve kardeşi Harun’a (Aleyhisselam) seslendiğin gibi tıpkı: “Firavuna gidin, doğrusu o azmıştır, ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt dinler veya korkar.” (Taha Suresi 40-44 Âyet Meali)

Bu Sesin kalbimizde makes bulsun her zaman!
Ayetlerin kalbimize kazınsın Allah’ım!
Öfkelenirsek, öfkemize mağlup olursak eğer,
Fazlın ve Kereminle bizi hilm sahibi kıl!
Senin sevdiklerini sevmemizi nasip et Allah’ım!
Öfkemiz Senin düşmanlarına olsun!
Sen Halîmsin Allah’ım, cezaları erteleyensin.
Bize Halîm İsminle muamele et!
Halîm İsminle muamele et ki bize;
Sana tevbe edecek vaktimiz olsun.
Senden af dileyecek yüzümüz olsun Allah’ım!
Halîm İsminle muamele et ki bize, karanlıkları aydınlığa çevirdiğin gibi,
Kalplerimizin karanlığını, Kuran’la aydınlığa çevirecek zamanımız olsun.
Halîm İsminle yalvarıyorum Sana Allah’ım,
Sana, şeksiz şüphesiz bir iman için çırpınan ruhlarımıza sekinet indir!
Öfkeden kendimizi kaybedip, kâinatın en zavallısı haline döndüğümüzde,
Senin Halîm İsmin tecelli etsin kalbimizde!
Öfkemiz isyana dönüşmesin!
Bize yardım et!
İsyandan kalbimizi muhafaza et Allah’ım!

***
Değiştiremeyeceğimiz şeylere karşı tahammül ver Allah’ım!
Hayatın iniş çıkışlarında, öfkelenir, sabırsızlanır ve acele edersek,
Halîm İsmin tecelli etsin kalbimizde!
Halîm İsminle dua ediyorum Sana Allah’ım;
Bütün güç ve kudret Sendedir!
Senden gafil olanları Koruduğun gibi,
Bizi de bela ve musibetlerden koru Allah’ım!

Ya Halîm! Ya Halîm! Ya Halîm!

Bize Eyyüp’ün (Aliyhisselam) sabrını ver!
Ebubekir’in (r.a) sadakatini ver bize!
Bize Ali’nin(r.a) kuvvetini ver!
Bize Ömer (r.a)adaleti ver Allah’ım!
Osman’ın (r.a) edebini ver!
Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) hilmini ver bize Allah’ım!

Resulüne (Sallallahu aleyhi ve sellem) olan öğüdün, Kuran’ın ışığı ile düşsün gönlümüze : “Allah’ın Sana olan rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, şüphesiz onlar etrafından dağılır giderlerdi. Öyleyse onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever..” (Al-i İmran Suresi 159. Âyet Meali))

Rahmetini esirgeme bizden de Allah’ım!
Rahmetini esirgeme ki; evlatlarımıza, eşlerimize, kardeşlerimize, yetimlere, yoksullara karşı hilm sahibi olalım!
Hilm sahibi olalım mustazaflara, yolda kalmışlara, biçarelere karşı!
Sen ki zalimleri Sevmeyensin Allah’ım,
Halîm İsminle dua ediyorum Sana;
Bizi zalimler güruhundan ayır!
Hilm ve sadakat ver bize Allah’ım!
Mal, mülk şöhret peşine düşüp kirlenmesin kalplerimiz.
Kalbimizi Cennetten incecik ve sakin akan bir su gibi tertemiz ve sakin kıl!
Altın gibi değerli, gümüş gibi sade ve gösterişsiz kıl kalbimizi Senin Katında! Allah’ım!
Ey bana, benden daha yakın olan Allah’ım!
Kendisinden öğüt isteyen Müslüman’a: “Lâ tağdab! “ “Öfkelenme!” diyen Resûlullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) sözü hiç çıkmasın kalbimizden!

Birbirimizle kavga edip, hiç yoktan kalplerimizi kırdığımızda,
Sevinçten, birbirlerine taç takan şeytanları uzaklaştır bizden!

***
Allah’ım! Halîm İsminle dua ediyorum Sana;
Yuvamızın üzerine kanatlarını gersin Melekler!
Senin adın zikredildikçe hanemizde
Işıltılı dualar düşsün kalplerimize!
Hilm hâkim olsun kalplerimize!
Ve hilm sahibi oldukça her an biraz daha biz,
Uzun bir seyahatten döner gibi karşılayalım eşimizi çocuğumuzu, kardeşimizi her gün yeniden.
Sevdiklerine Senin Allah’ım,
Muhabbet noksan olmasın kalplerimizden.

***
Allah’ım! Sen Gafursun! Sen Halîmsin!
Allahüme’ğ –fir lî!
Allah’ım, beni bağışla!
Allah’ım, beni düzelt!
Beni hilm sahibi kıl Allah’ım!
La havle vela kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym

El-Halim ismi, özellikleri çok olan ve ümidi tükenmek üzere olanlara göre çok şey ifade eden bir isim-i ilahidir. Bundan daha çok istifadeye müsait olanlar, aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda hareket ederlerse, çok istifade eder ve hayata yeniden başlama imkanına bile sahip olabilirler. Bitip tükendiğini, hiçbir şey yapmaya gücünün kalmadığını sanıp ümitsizlik karanlığına düşenler veya düşmeye meyledenler, bu isme sıkıca sarılıp bundan kurtulabilirler. Zira, Allah’ın engin rahmetini ve şefkatini bilmeyenler, kullarına bakışını anlamayanlar bu duruma düşebilirler.

Hemen belirtelim ki, Allah’ın Halim isminden istifadeye en çok hakkı olan, eksikleri kusurlarıyla beraber yine ona dosdoğru inanıp iman edenler ve özellikle de Müslüman olanlardır…

Bir şeyi de hatırlatmakta yarar var ki: Allah (c.c), tamamen hilm ve müsamahadan ibaret değildir. Halim olduğu kadar, Aziz ve Cebbar, şeref ve onur sahibi, güçlü ve istediğini zorla yaptıran; bağışlayıcı olduğu kadar da Müntakim (İntikam alıcı); azabı pek şiddetli olandır. Bunların bir kısmını yerinde gördük, bir kısmını da göreceğiz…

Bu konuyu daha fazla uzatmak ve daha derin işlemek mümkün. Ancak hem kapasitemiz açısından hem de bu kitabın amacı açısından fazla uzatmak yerine, kısa kesip bu ismin diğer özelliklerine ve faydalarına geçiyoruz:

1. EL-HALİM ismi, usulüne uygun olarak okunursa, çok serkeş, haylaz, huysuz ve yaramazları, yavaş ve uyumlu hale getirir.

2. Hayırsız koca ve yaramaz kadın (eşi) üzerine okunur. Herkes kendince çekilmez veya katlanması güç olarak bulduğu kişilerin üzerine bu ismi bolca okuyup üfleyebilirler.

3. Hz. Musa (a.s)’ın, şerrinden korktuğu Firavun’un yanına her gidişinde, “YÂ HALİM” ismini çokça okuduğu nakledilmektedir.

4. Bir işte veya bir makamda idareci olan bir kimse, her gün 88 defa bu ismi zikrederse, öfkesinden ve gazabından kurtulup sükunet bulur, idareciliğine devam eder ve rahata kavuşur.

5. Öfkeli, sinirli ve asabi kimseler, öfkelendikleri anda (88) defa “YÂ HALİM” diye zikrederse derhal öfkesi geçer ve sakinleşir. [Defalarca tecrübe edilmiştir.]

6. Gülsuyu ile ezilip mürekkep haline getirilmiş safran ile yazılıp bir iş yerine veya ekili bir araziye serpilirse bereket hasıl olur. Eğer gemiye veya başka bir araca serpilirse, gemi batmaktan, araç kazadan korunur. Eve serpilse her türlü şer ve beladan emin olur.

7. Mahkemede hakimin zulüm ve haksızlık yapmasından korkulursa, mahkemeye girerken (88) defa zikredip girilirse, hakimin hiddet ve öfkesinden ve haksızlık yapmasından emin olunur.

8. Geceleri ağlayan, uyku uyumayan bir çocuğun üzerine (88) defa okunup üflenerek üç veya yedi gece devam edilirse, çocuk huysuzluk yapmadan uyur, güzel ahlaklı, halim ve selim bir şekilde de yetişir.

Kısacası, bu mübarek isim, gerek insanın kendisini, gerek düşmanlarını, gerekse aile ve çocuklarını sakinleştirip, faydalı hale getirmek ve ıslah etmek için çok faydalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.