AnaSayfa / Allah C.c / El Ğaffar Anlamı Zikir Sayısı

El Ğaffar Anlamı Zikir Sayısı

Ğaffâr | el-Ğaffâr
  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri

EL-GAFFÂR: Kullarının hatalarını ve günahlarını sürekli ve tekrar tekrar, çokça affedip bağışlayan. Affetmesinin bir özelliği olarak, kulunun işlediği günahları kendisine unutturan anlamına geldiği de kaydedilmektedir.

Hiç şüphe yok ki, onlarca ayet ve yüzlerce hadiste, yüce Allah’ın kullarına karşı çok merhametli ve çok bağışlayıcı olduğu hatırlatılmaktadır. Hatta bir ayette, tevbe eden kullarından az-çok, küçük-büyük, eski-yeni diye, hiçbir ayrım yapmadan her türlü günahı bağışlayacağı bildirilmekte ve şöyle buyurulmaktadır:

Sayabildiğimiz kadarıyla 50 ayette yüce Allah Gafûr olduğunu açıklayıp, kullarına tevbe etmesi için fırsat verip zaman tanıyor. Bunların kimi “Rahim” yani kullarına karşı çok şefkatli ve merhametli ismiyle, kimileri “Halim”13 yani kullarına çok yumuşak davranır ismiyle, kimileri “Afüvv”14 çokça affeden ismiyle, kimisi “Şekûr”15 yani çok şükredeni bilen, iyiliğe karşılık veren ismiyle, birkaçı “Aziz”16 ismiyle, bir tanesi “Vedûd”17 itaatkar kullarını çok seven ismiyle ve kimisi de direkt olarak zikredilmektedir.

Cenab-ı Hakkın, rahmeti engin ve mağfireti sonsuzdur. Affedici ve bağışlayıcıdır; yaptıklarını da başımıza kakmayan, severek yapan ve kendisine doğru yöneldiğimizde bizi şefkatli bir anne gibi kucaklayıp bağrına basan, bir adım attığımızda bize yürüyerek gelen, yürüdüğümüz zaman koşarak gelendir. Öyleyse hep beraber Ona koşup, yardımını dilemeli ve rahmetinden istifade etmeliyiz.

El-Gaffâr isminin Ebced değeri (1281);

Zikir saati Zühre, Cuma’dır. Cuma günü güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası, gece okumalarında Yatsı namazına doğru ve gecenin tam yarısında okunması tavsiye edilmektedir.

El Gaffar adı da Cenabı Allah’ın güzel ve yüce bir adıdır. Bu ad kalplerdeki hiddet ve gazabı yatıştırıcı bir kuvvet taşır. Nefsi terbiye eder. Bu adın hizmet meleğinin adı (Ceriyâil) dir. Onun da emri altında 4 komutan meleği vardır. Bu dört melek ayrı ayrı 1281 meleğe komuta ederler. Bu 1281 meleği her birinin emrinde de 1281 er melaike bulunmaktadır. Bu meleklerin hepsi bir anda yayılıp genişlemek için hazır bir durumdadırlar. Ve yine hepsi de Allah tarafından bilgilendirilmektedirler. Bu meleklerle, diğer melekleri birbirinden ayıran 1000 Nur ve 1000 karanlık perdesi vardır.

El Gaffar adını sürekli anan kimselere, adın hizmet meleği inerek, hilmi (yumuşak huyu), bilgiyi, riyazat gücünü, hiddet ve gazabı sakinleştirmeyi ve buna ait gücü verir. Eğer çağrıyı yapan kimse kötüye yönelmişse, o zaman bu melek Allahın emri ve izni ile o kimsenin nefsini değiştirir ve onu huzur ve sükun verir. Böyle bir kimseye, kötü bir yöne kapılmaması için hizmet meleği aracılığı ile nefsi değiştirilerek, doğru yol gösterilir. Bu suretle Gaffar adını çokça anan bir kimse en olgun bir mertebeye ulaşmış olur. Bu adın melikleri ile gazap melekleri arasında Bin Nur Perdesi ve 1000 de zulmet (karanlık) perdesi vardır.

Bu adı sürekli anmak suretiyle, hizmet meleğini davet etmiş olursunuz. Meleğin inişi sizin için büyük bir nimettir. Çünkü o, bu gelişinde sizin nefsinize yumuşaklığı, bilgi ve riyazatı, hiddet ve gazabı sükûnete döndürecek gücü vermiş olacaktır.

İşte bu adı devamlı zikretmek, sizi bu mertebelere kadar çıkarır. Bu da sizin için Cenab-ı Hak tarafından verilmiş bir armağandır.

Bu meleğin, riyazet hücresine inmesi, o kimse için büyük bir kısmet sayılır. Eğer bu kimse, Meleğin bu gelişinden faydalanmaz, ona görmemezliğe gelirse ve zikrine devam ederse, o zaman bu melek ve yanındaki yardımcıları, artık onun emrine girerler ve kendisine hizmet ederler ve o kimse, Allah tarafından da Meleklerden daha üstün tutulur. Bu durum bir kul için ulaşılması en yüksek bir mevkidir.

Ey azametli Allahım! Senin kullarına yaptığın bu ihsanların önüne kimse geçemez. Sen affedicisin. Senin yasakladıkların şeyleri hiç kimse işleyemez.

Ğaffar Esmasıyla Yapılacak dualar;

Duanın okunuşu:

“Allahümme Ya Gaffar entel mübdiü celailül niamiye izamüha, ve entel münşiü dekaikül sevbi ve rekaikuha, ve entel müsbilü niamike ala küllil halkı, ve entel mütasarrifü fima hakemte, fe ni’mel mevcüd, ve ni’mel hüküm, testürül üyub ve tekşifül kürub ve tuzhirü min beynihima el şüruki vel gurub. Entel Gafir el Gaffar, El Gafur, lima ebdeytehü ya men kahrike ve entel alimül alimi bima eknentehü fi zavahiri lütfike ve bima ahfeytehü fi damairi suduri ehli hüccetike, Es elüke bi kudreti-kel kadimetü ve bi kuvvetikel kavimetü en terzukani ve reddi afvüke yevmel mahşeri ve halavetü mağfiretüke yevme zuhurül hemmi vel hüzni ve-ssüruri. Allahümme sebbitni ala devamil belliyat, li inkişaf nurike inneke ente-Allahü-nnûr ve şafissudûri ya Gaffar…”

Ey hayatın ve ölümün sahibi!
Ey bağışlaması bol Rabb’im!
Ey ümit veren!
Ey affeden!
Bize ümit ver!
Hayatın ve ölümün hayırlısını ver bize!
Bizi ümitsiz bırakma!
Bizi affet Allah’ım!

“Ey Muhammed! Kullarıma , Benim çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu haber ver!”
(Hicr Suresi 49. Âyet Meali)
Resulullah’a (SallALLAH u aleyhi ve sellem) gönderdiğin müjdene sığındık Rabb’im!
Gufranına sığındık!
Bizi affet!
Günahlardan kalbimiz kararmışken tam;
Tam da günah denizinde boğulurken sefil ruhlarımız;
Güneş gibi ruhumuzu aydınlatan müjdenle serinlet gönlümüzü!
Bizi affet!
Bize merhamet et!

Yâ Gaffâr! Yâ Gaffâr! Yâ Gaffâr!
“Davud, kendisini imtihan ettiğimizi sanmıştı, böylece Rabb’inden bağışlanma diledi ve rükû ederek secdeye kapandı ve tevbe ederek Allah’a gönülden yönelip döndü. Böylece onu bağışladık.”
(Sâd Suresi 24. 25. Âyet Meali)
Davud’un (Aleyhisselam) secdesi gibi kabul et her secdemizi!
Tevbemizi Davud’un (Aleyhisselam) tevbesini kabul ettiğin gibi kabul et!
Sana yönelt kalplerimizi!
Ve bizi bağışla Allah’ım!

Uyanık geceden hüzün yükseliyordu biz uyurken;
Yerde af dileyenleri arıyordu, gökte Melekler.
Mavi denizlerin yaş dolmuştu gözlerine;
“Bu ne gaflet!”
“Bu ne gaflet!”
Ağlıyordu denizler gökteki Meleklerle!
Sonra esrarlı bir damla düştü gecenin ortasına parlayan yıldızlardan;
Nûr olup aktı tevbe edenlerin gönlüne Allah’ın müjdesi:
“Ki onlar seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir”
(Âli İmran Suresi 135. yet Meali)
Bir Melek tebessüm etti seher vakti.
Seher vakti secdeye kapanıp af dileyenleri gördü Melekler.
Melekler, kanatlarında tevbelerle ulaştılar Allah’a!
Yâ Gaffar! Yâ Gaffar! Yâ Gaffar!
Tevbe ediyoruz Rabbim!
Tevbemizi kabul et!
Günahlarımızı affet Allah’ım!
Yerine nurunu yerleştir günahlarımızın!

Resulullah’ın(SallALLAH u aleyhi ve sellem) diliyle bağışlanma diliyorum Senden Allah’ım:
” Allah’ım! Senden başka ilah yoktur! Kendime zulmettim ve kötülük ettim. Beni bağışla; çünkü günahları Senden başkası bağışlayamaz. Yüzümü Sana çevirdim!”

Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor; Resululah’ın (SallALLAH u aleyhi ve sellem)
Şöyle dediğini işittim: Bir kul günah işlediğinde: Ya Rabbi! Bir günah işledim, beni bağışla” derse Rabb’i: demek kulum, günahları bağışlayan ve cezalandırmayan bir Rabbi olduğunu bildi o halde kulumu bağışladım” der. Sonra Allah’ın dilediği kadar bir süre geçer. Kul yine günah işler ve “Rabb’im! Bir günah işledim, beni bağışla” der. Rabb’i yine: Demek kulum, günahları bağışlayan ve cezalandırmayan bir Rabb’i olduğunu bildi. O halde kulumu bağışladım” der…

“İbrahim de demişti ki: Rabbinin Rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser? ”
(Hicr Suresi 56. Ayet Meali)
Allah’ım!
Ümit ver bize!
Bizi ümitsiz bırakma!
Bizi bizimle bırakma!
Bizi Sensiz bırakma!

” Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et!”
(Bakara Suresi 285. Ayet Meali)
Allahüme’ğ fir li!
Allah’ım bizi bağışla!
Allah’ım bizi bağışla!
Allah’ım bizi bağışla!
Ve O “dehşetli Günde” Rabb’im,
Varınca Huzuruna;
Gaffâr Adınla ört günahlarımızı!
Bu dünyada ve Ahirette
Ne olur,
Bizi utandırma Rabb’im!
Ne olur, bizi utandırma!
Amin! Amin! Amin!
Ve’lhamdülillahi Rabbi’l Alemin!

  1. EL-ĞAFFÂR isminin zikrine devam eden kimseyi, yüce Allah himayesi altına alır, devlet veya amirleri tarafından yapılabilecek zulümden, zorba ve zalimlerin şerrinden korur.
  2. Bu ismi zikreden kimse, Allah’a sığındığı için, Onun himayesine girer. Bu vesileyle o kişinin başına gelebilecek her tülü kaza ve bela kapılarını kapatır, günahlara karşı korur.
  3. Ayrıca, o kimseye günahlarından tevbe etmesi için fırsat ve imkan tanır. Kendi korku ve sevgisini o kulunun kalbine yerleştirir.
  4. Kavga edenlere karşı EL-GAFFAR ismini, YÂ ĞAFFÂR” şeklinde okuyup üflemek, kavgayı durdurur ve sakinlik getirir.
  5. Bağışlanmak isteyenler Cuma günü 100 defa, rızkın¬da bereket, mal ve evladında hayır isteyenlerse her gün, 70 defa okuyup arkasından “estağfirullâhe innehü kâne ğaffârâ”diye dua etmelidir.
  6. Bilhassa sıkıntılı ve üzüntülü hallerde çekilen istiğfar¬lar yani bu ismin sığınma şekli olan “estağfirullahe’l-azim ve etübü ileyh” cümlesi, insanı rahatlatır ve huzura kavuş¬turur. Çünkü ruhun yer çekimi olan günahlar, ruhu yıprat¬tığı, yırtıp kanattığı için acı verir ve üzer. Bunun tedavisi de ancak dua ve istiğfardır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), her gün 70 kere tevbe- istiğfar ederek, yüce Allah’a teveccüh edermiş. Biliyoruz ki, bunu da hiçbir karşılık beklemeden sırf onunla birlikte ol¬mak adına yapıyordu. Hayatı boyunca da vefatında bunun karşılığını gördüğüne ve daha da göreceğine inanıyoruz. O halde bizler de bu mübarek isimin kanatları altına girip yerden ve gökten ne zaman ve nasıl geleceği belli olma¬yan bizi sarıp kuşatan hata ve günahlardan, bela ve musibetlerden, şeytan ve cinlerin şerrinden korunmak için Allah’a sığınalım..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.