AnaSayfa / Allah C.c / El Fettah Anlamı Zikir Sayısı

El Fettah Anlamı Zikir Sayısı

Fettâh | el-Fettâh
  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri
Fetih kelimesinden türeyen Fettâh ismi; açmak, iki taraf arasında hüküm vermek anlamlarına gelmektedir. Fetih kelimesi, fiil ve kalıplarıyla beraber Kur‟an‟da 38 defa zikredilmiştir.

EL-FETTÂH: Her tülü zorluk ve müşkülleri çözen, maddi-manevi bütün kapıları açan.. Kulları arasında hâkim olan. Her şeyi hikmetle açan.

Fettâh isminin ıstılah anlamı:

Fettâh; iyilik, bolluk ve rızık kapılarını açandır.

Fettâh; bütün engelleri kaldırandır.

Fettâh; kalp ve basireti örten perdeleri kaldıran, önyargı ve peşin fikirleri giderendir.

Fettâh; bilinmedik perdesini kaldırıp gerçeği ortaya koyandır.

Fettâh; hidayetle ilgili bütün problemleri çözendir.

Fettâh; anlaşmazlıkları gideren, adaleti gerçekleştiren, safları belirleyen, hak ile batılın saflarını birbirinden ayırandır.

Fettâh; kullarına fetihler nasip edendir.

Fettâh; kıyamet gününde hükmü ile insanları ayıran, cennetin ve cehennemin kapılarını açandır.

EL-FETTÂH isminin zikir adedi (489);

Zikir saati Utarit; günü Çarşambadır.  

Fettah Esmasıyla Yapılacak Dualar;

Allah (c.c.)’in şerefli ve yüce bir adı da fettahdır. Bu adın iç yüzünü sadece Hak Teala açıklayabilir. Bütün başlangıçların anahtarı “ya Fettah” ism-i şerifidir. Ancak o anahtarla açılan kapılar, ananlara başarıya ulaştırır. Bu adın hizmet meleğinin adı (Lehyail)dir. Buyruğun altında 4 yardımcı meleği vardır. Ve bu Melek, teker teker (489)ar meleğe emir ve komut vermektedirler. Emirlerinde olan bu 489 meleğin ise, yine 489 ar yardımcıları bulunmaktadır. Bu melekler ellerinde hayır ve bereketin anahtarlarını taşırlar. Onların bütün işi dünyada yaşayan insanlara hayır ve bereket kapılarını açmaktır. Kullara düşen vazife de, bu nimetleri kendilerine bağışlayan yüce Allaha şükür etmek ve hamdde bulunmaktır. Bu yüce adın meleğini davet etmek ve ondan bir dilekte bulunmak isteyen bir kimse, temizlenerek, saf bir kalple niyet edip, riyazata girip, oruçlu olarak ibadet edip, bu adın harf sayısı kadar ya Fettah adını anmalıdır. O zaman hizmet meleği halvetine iner ve dileği ne ise, yerine getirir. Bu niyetin dışında da, bütün güç ve kuvvetin bu adda toplanmış olduğunu bilmeli ve her fırsatta sık sık anmalıyız. Cenab-ı Hakkın daima inayet ve ihsan edici olduğunu unutmayalım.

Duanın okunuşu:

“Ya Fettah, ente-llezi teftahü ekfale-ssuduri bi mefaati il in-ayetül ezeliyyeti ve etel ganiyyül kerimü ve entel Mu’til kari’mü, mamüke limen şi’te, bi yedike mefatihül hayrati vel künüzi, ve entel müsehhilü li sıabil umuri ve bi yedike dekaiku-zzurri mine-nnuri, vel baisüruhül cevadi ila damairi serairü esh-abül suduri, venfetaha bi inayetüke küllü emrin muğlakın ve nekşifü bi emrike külli münkafilin ve mukterin, Es’elüke ya fettah küllü hayrin ve dafiin küllü dayrin, en tec’aleni ledeyke vakıfen kabilen minke aleyke, kabidan fiyudil hayati el ilmiyyeti vel manaihül sermediyyeti ve hüsnül intizarı li zuhuri vücudi lutfike daimi tterakkubi li husuli kemali fazlike, müstedimü-ttatallü, li vicdani aşari kerametüke, veftah ala kalbi ve yessirli ebvabel keşfi vel müşehedeti ve eyyidai ala kabuli nuru vechüke inde bastı hazainü ma fi rahmetüke ve mağfiretüke ya kadimül ihsani, ya hannan, ya mennan ya rebbel alemin.”

Hayır kapılarını hikmetle açan, her türlü müşkülü gideren ve kolaylaştıran, hüküm verendir Allah.

Ey gökleri ve yeri yaratan Allah’ım!
Sen her şeyi hakkıyla bilensin.
Fettah olan İsminle yakarıyorum Sana; Sen hüküm verenlerin en güzelisin.
Bize haksızlık yapanları alçalt Allah’ım!
Haklılarımızı yücelt!
Ey âlemlerin Rabbi olan Allah’ım!
Fettah İsminle yakarıyorum Sana;
Bize merhamet iyilik ve hayır kapılarını aç!
Düğümlenen işlerimizi çöz Allah’ım!
Hakkı görmemiz ve Seni bulmamız için;
Kalbimizi ve gözümüzü aç Allah’ım!
Fettah İsminle yalvarıyorum Sana Allah’ım;
Sen ki; gönülleri de fethedensin!
Mübarek bir fetih ver bize!
Zor olan işlerimizi kolaylaştır Allah’ım!
Dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek olan dinini yaşamamızı bize kolaylaştır.
Fettah İsminle yakarıyorum Sana;
Bilmeden yaptığımız isyanlar yüzünden bize nimet kapılarını kapatma!
Eğer unutursak Allah’ım,
Eğer gaflete düşersek,
Merhametini ve affını esirgeme bizden!
Senden gayrı Hâkim yoktur Allah’ım.
Hükümlerinin ruhumuzda neşv-ü neva bulmasını nasip et!
Nefes alıp verdiğimiz her an kalbimizden ‘işittik ve itaat ettik’ sesi yükselsin!
Ezeli ve ebedi ilminle indirdiğin mübarek Kuran’ın sesi, kaybolmayan tek ses olsun
Kâinatta!
Fettah İsminle yalvarıyorum Sana Allah’ım;
Her sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerimizi aç!
Bize ferahlık ver!
Gaybın anahtarı Senin katındadır Allah’ım.
Sen gizli ve açık olan her şeyi bilirsin.
Gizli açık yaptığımız günahlarımızı affet Allah’ım!
Bize bağışlanma kapılarını aç!
Fettah İsminle yakarıyorum Sana Allah’ım;
Senin bize ihsan ettiğin gibi, bizim de ihsan sahibi kullarından olmamızı nasip et!
Gönül kapılarımızı kötülüğe kapat!
İyiliğe aç Allah’ım!
Hayrın anahtarlarını elimize ver!
Allah’ım, Fettah İsminle yalvarıyorum Sana;
Sen ki yegâne hüküm verensin,
Bizi hükmüne razı olan kullarından kıl.
Emrine râm olan kullarından eyle bizi Allah’ım!
Allah’ım Fettah isminin tecellisini göster bize;
Bağışlanma kapılarını aç!
Bağışlanma kapılarını aç ki; umutlarımız tükenmesin!
Bağışlanma kapılarını aç ki;
İşlediğimiz her günahtan sonra dönüşün ancak Sana olduğu hakikati kalbimizden silinmesin!
Kusurlarımızı ört!
Senden başka Hakem yoktur Allah’ım.
Sen ki bize Hakla bâtılı birbirinden ayırt eden Kitabını indirdin.
Kitabına râm olan kullarından kıl bizi Allah’ım!
Gaybın anahtarı Senin elindedir Allah’ım!
Gaybımızı bize hayırlı kıl!
Allah’ım, Fettah İsminle yalvarıyor; Musa’nın (a.s) diliyle dua ediyorum Sana: “Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver! Ve işimi bana kolaylaştır! Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar!”*
Akşamın kızıllığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah’ım!
Yorgun yüreklerimize, yosun tutan ruhlarımıza baharı getir!
Fettah İsminle dua ediyorum Sana Allah’ım;
Dünyanın aldatan cazibesine kapılan gönüllerimizin üzerinden bir tül gibi çek al karanlığı!
Ey; yarattığı her şeye dilediği gibi hükmeden Allah’ım!
Davetine, razı olarak boyun eğen kullarından eyle bizi.
Sana itaat etmenin kapılarını genişlet bize.
Fettah İsminle yalvarıyorum Sana Allah’ım;
Her müşkülümüzü Sen aç!
Darlıktan bizi kurtar!
Kalbimizin kilitlerini aç!
İlmin kapılarını bize aç!
İlham kapılarını bize aç!
Hayrın kapılarını bize aç!
Helal rızık kapılarını bize aç!
Nurun yaz güneşi gibi kuşatsın kalplerimizi!
Meleklerinin kanatları kalbimize değsin!
Ya Fettah! Ya Fettah! Ya Fettah!
Bereket kapılarını bize aç!
Tevbe kapılarını bize aç!
Cennet kapılarını bize aç!
Kalp gözümüzü aç Allah’ım!

***

Sana teslim oldum Allah’ım;
Ruhum Senin sevgine aç!
Ruhumu Senin sevgine aç Allah’ım!
Ve ölünce tabutumun her çatlağından;
Senin nurun dolsun Allah’ım!
Allah’ım, Nurunla bizi kuşat!
Eşhedüenla İlahe İllalah ve eşhedü enla Muhammeden abdühü ve Resuluhu.

  1. Zikir saatinde, belirtilen miktara uygun olarak oku­mayı gerçekleştiren kimsenin gözlerinden manevi per­deler kalkar. Kendisine hiçbir zararlı zarar veremez. Bu mübarek İsim hürmetine Yüce Allah (c.c.), o kimseye gayb hâzinelerini açar.
  2. Bu ismi virt edinerek Cenab-ı Haktan herhangi bir konuda dilekte bulunan kimsenin dileği geri çevrilmez. Maddi kapılar da kendisine açılır ve hayatı boyunca işle­rinde başarılı olur.
  3. Bir Arabi ayın ilk Cuma günü “Ya Fettah ve Ya Rez­zak” ismi şeriflerini gümüş bir levha üzerine yazan ve iş yerine asan; her gün işe gelince (797) kere de okuyan kim­se, bol işe ve müşteriye kavuşur. Hayırlı ve bol kazanç elde eder, iş yeri zararlı ve kötü şeylerden korunur…

Sabah namazından sonra elini göğsüne koyup 15 kere okumaya devam edenin kalbi aydınlanır, işleri kolay­laşır ve rızkı bol olur..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.