AnaSayfa / Allah C.c / El Berr Anlamı Zikir Sayısı

El Berr Anlamı Zikir Sayısı

Berr | el-Berr
  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri
 Berr isminin lügat anlamı:

Berrü kökünden türemiş olan el-Berr ismi; yeryüzü, kara ve kıta anlamlarına gelmektedir. Karalar, kıtalar ve yeryüzü ne kadar genişse Rabbimizin iyiliği de o kadar geniş ve sonsuzdur. Her türlü iyilik, ihsan, itaat ve doğruluk anlamlarına da gelmektedir.

EL-BERR: Katından gelen bir iyilik ve lütufla, kullarına karşı şefkatli ve merhametli olan. Mahlukata hayırlar ulaş­tıran; kullarına karşı müsamahakar, şefkatli, merhametli, cömert ve ikramı, ihsanı bol olan anlamlarına da gelir…

Berr isminin ıstılah anlamı:

Berr; yarattıklarına karşı rahmet, mağfiret ve ihsanı bol olandır.

Berr; söz ve hareketlerinde mutlak sadık olandır.

Berr; bütün yaratıklarına rızık taksim eden, rahmetiyle muamele edendir.

Berr; takva sahibi kullarına kat kat sevap verendir.

Berr; güzel düşünce ve duygularından dolayı kullarını mükafâtlandırandır.

Berr; kötülükten vazgeçtikleri için kullarını mükâfatlandırandır.

Berr; isyan eden kullarını işledikleri günahlar oranında cezalandırandır.

Berr; ibadet ederek kendisine yönelen kullarına tevfik ve hidayetiyle muamele edendir.

EL-BERR isminin zikri (202) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır.

Sabah erken ve ikindi sonrası ve akşamdan bir saat sonra ile gece yarısı.

*************

El Berr Esmasıyla Yapılacak dua;

Bu adın içinde de Allahın azametli adının harflerinden bir harf yer almıştır. Hizmet meleğinin adı Hazreti Fetyail’dir. Emrinde 4 yardımcı melek bulunmaktadır. Bu dört melek de teker teker saflarında 202 şer melek bulunan 202’şer meleğe komuta ederler.

Bu adın hizmet meleğini davet etmek için, gerekli şartları yerine getirecek, bu adı çokça anmak ve aşağıdaki duayı okumak yeterlidir.

Duanın okunuşu:

“Ya Birrül ente-llezi ahsente li külli mahlukm bi kudretike ve ente-llezi ahfeyte küllü nâkısm ve ahfeyte merehü fi emrike ve entel mühsinül mütafaddilü ala men akbele aleyke bi hulusil imâni, râcian ileyke bil kalbi ve-illisani, ve ente-llezi taksumul bûgate ve tüşeddidil ikâbe ale-ttuğâti ve ta’fu anil müznibine ve tübeddilü seyyiatehüm hasanatin, zül re’feti fil hakkıl radine vel Rahmetü fi hakkıl talibine, vel izzetü vel kabriyaü fi hakkıl ayibine ileyke vel raciine ila yevmi-ddini…”

1. EL-BERR isminin zikrine dünyalık elde etmek için bu ismin zikrine devam edilir. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin ihtiyaç için düşmanı dahi ayağına kadar gelir, onun önünde boyun eğer.

2. Her kim, bu ismin zikrini her gün (786) defa okuyup devam ederek vird edinirse, Cenab-ı Hak, ona lütuf ve ih­sanlarını birbiri ardınca yağdırır.

3. İçki içen, kumar oynayan, zina eden, faiz yiyen vs. günahları işleyen kimse bu ismin zikrine devam etse, gü­nahlarından kurtulur, tövbekar olur ve bu kötülüklerden ve günahlardan uzaklaşır.

4. Kara ve deniz seyahatlerinde bu ismin zikrine devam etmek, sağlık, emniyet ve güven sağlar.

5. Deniz yolculuğu sırasında fırtınaya yakalanılsa, bu is­min zikriyle gemi veya zikreden şahıs fırtınanın meydana getireceği zarardan kurtulur.

6. Bu ismi felçli birine şartlarına uygun olarak okumak, yada Büyük Ebcede göre hesap ederek okumak, kurtulu­şuna vesile olur diyen, Havas Alimleri vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.