AnaSayfa / Allah C.c / El Batın Anlamı Zikir Sayısı

El Batın Anlamı Zikir Sayısı

Batın | el-Batın

  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri
 Batın isminin lügat anlamları

Batane kökünden türemiş olan el-Batın ismi, gizli olmak, içerde olmak, içine nüfuz etmek, girmek, bir şeyin iç yüzünü bilmek anlamlarına gelmektedir.

EL-BÂTIN: Mahlukâtın nazarlarından gizlenen; her şe­yin iç yüzünden haberdar olan.

“O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid, 57:3)

El-Batın, aynı zamanda gizli anlamına gelmektedir. Giz­li sırlarımızı bilen Allah, bizim gizli olarak yaptığımız gü­nahlarımızı da bilir; ona gizli yoktur.

Batın isminin ıstılah anlamları:

Batın; zatı, duyu ve hislerle kavranamayandır.

Batın; görünmeyenleri ve gizli olanları bilendir.

Batın; hiç kimsenin idrak edemediği sırları içinde barındıran.

EL-BÂTIN isminin zikri (62) adettir. Zikir saati Ay; zikir günü Pazartesi’dir.

Büyük Ebcede göre hesaplanarak zikri de uygun görülmüştür. Bu takdirde miktarı (62×62=3844) olur.

El Batın Esmasıyla Yapılacak Dua;

Rasulullah (s.a.v) yatmadan önce Rabbimize bu isimleriyle dua etmiştir. Biz de bu isimleri öğrenerek bunlarla dua etmeliyiz.
Ey yedi kat göğün, büyük arşın, bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah‟ım! Çekirdeği ve tohumu yaran, Tevrat, İncil ve Furkan‟ı (Hakla batılı birbirinden ayıran Kur‟an-ı Kerim) indiren Allah‟ım! Her şeyin şerrinden Sana sığınırım. Perçemim Sen‟in elindedir. Sen ilksin, Sen‟den önce hiçbir şey yoktur. Sen sonsun, Sen‟den sonra hiçbir şey yoktur. Sen zâhirsin (mutlak galipsin, hakimiyet ve otoriten evrende görülür), Sen‟in üstünde hiçbir şey yoktur. Sen Batınsın (Zâtın görülmez ama Sen bütün gizlilikleri bilensin), Sen‟in ötende hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider ve bizi fakirlikten kurtarıp zenginleştir

 

Hak Tealanın bu yüce adının vekili ve hizmet meleği olan (Bıtyâil) hazretlerinin emrinde 4 yardımcısı bulunmaktadır. Bu yardımcı melekler de ayrı ayrı, her safında 62 melek bulunan 62’şer meleğe emir ve komuta ederler. Bu safların başındaki melerler de o safların komutanlarıdır.

Bu adın hizmet meleğini (El Batın) adını çokça anıp, aşağıdaki duayı da okuyarak, davet edebilirsiniz. Elbette ki buna ait riyazatı da yapmak şartı ile.

Duanın okunuşu:

“Ya Batın! Ente-llezi ebtante sirrü-nnübüvvati fil velayati ve azharte min beynehüma sirril mükaşefati ve hakaiki-ttenezzülati fi kulubi erbabil halevati bi meknünati-ddamairi ve seraidi besairi-şşeairi, en terzukani el ittilau-ttâm, vel keşfül âm alâ bevatini meknünü emrihi ve tevvelleni bi kuvvetikel tammeti li ebrüzü min ğaybil guyubi sirran masunan vec’alni azizen indeke ve inde men akbele aleyhi vasilen li kulubihim ve esrarihim ecren gayr memnunin inneke ente Allahü mazharü envail kainati bikâfi vel nuni…”

  1. EL-BÂTIN ismini vird edinip zikrine devam eden kimseye kısa zamanda İlahî keşifler açılır, kalbi nurlarla do­lar, gönül gözü ile çok lâtif ve güzel şeyler seyreder; ferah ve sürür içinde bulunur.
  2. Kendisini her gören sever ve her meşru isteği yapılıp yerine getirilir. Duaları da makbul kimselerden olur.
  3. Her gün, günde üç vakit olmak üzere (33)’er defa zikredilirse kendisine ilahi keşifler ve nurlar açılır; birtakım ilahi esrara vakıf edilir.
  4. EL-BÂTIN ismini her namazdan sonra (62) kere oku­yan kimse korkularından kurtulur ve korktuğu şeylerden güvende olur.
  5. ”EZ-ZÂHİR” ismiyle birlikte “YÂ ZAHİRÜ YA BÂTIN” diye (62) defa zikreden kimse, şeytanın kafa karıştırmasın­dan ve verdiği vesveselerden kurtulur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.