AnaSayfa / Allah C.c / El Baki Anlami Zikir Sayisi

El Baki Anlami Zikir Sayisi

Bâkî | el-Bâkî

  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri

EL- BÂKÎ: Varlığının sonu olmayan, sonsuz ve baki olan…

Her şey bir gün kendisine ait bir sona ulaşır, her iş biter e her şey sonuna gelir ve herkes de bu sonu görür. Sonu gelmeyen, sonsuz olan sadece Allah Teâlâ’dır. Rabbimizi, gördüğümüz ve onun yarattığı şeylerle kıyaslamak yanlış olur. Başlangıcı olan şeylerin mutlaka sonu da vardır. Allah ise ezeli ve ebedidir. Başlangıcı ve sonu yoktur.

Bâki isminin ıstılah anlamı:

Bâki; varlığı için herhangi bir yokluk söz konusu olmayandır.

Bâki; ölümsüz olan ve hiçbir değişikliğe uğramayandır.

Bâki; varlığının sonra ermesi düşünülemeyen, ebedi olandır.

Bâki; özellikleri, hakimiyeti, sultası ve melikliği daim olandır.

EL- BÂKÎ isminin zikri (113) adettir.

Zikrin saati Güneş; zikir günü Pazar’dır.

Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece okuması yok.

Baki Esmasıyla Yapılan Dualar; 

Kudretiyle zamana hükmeden, el-Bâkî olan Allah’ım! Ramazan ayının son on gecesine gizlediğin Kadir gecesini ihyâ eden kuluna 80 yıllık ibadet sevabı veren Rabbim! Miraç hadisesi ile Habibini gece yürüyüşü ile gayb âleminde ağırlayan ve biz aciz kullarına “bast-ı zaman”ı/ “zamanın genişlemesi”ni gösteren Rabbim! Ruhuma, bekâ âleminin huzurunu dolduran, kısacık ömrümü, zaman içinde zamanlar halk ederek kıymetlendiren Rabbim! Önünde diz çöküyor, başımı secdelere koyuyor ve Sana kelâmınla iltica ediyorum:

Rahmân sûresi (55), 26, 27: “Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.”

Âmennâ ve saddeknâ ya Rabbi! Ya Rabbi! Yalnız Senin hak ilâh olduğuna inanıyor ve yalnız Sana ibadet ediyorum.

Ya Rabbi! Beni, el-Bâkî ismine ayna eyle!

Kasas sûresi (28), 60: “Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve debdebesidir. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Artık akıl etmez misiniz?”

Ya Rabbi! Bizlere hayatı dolu dolu yaşamayı nasip eyle ki, huzurunda toplandığımızda yüzü sevinçle parlayanlardan olalım; dünyada kalıcı değerler için yarışalım ve ahirete sevinç içinde koşalım… Âmîn.

1. EL-BÂKÎ ismini saatinde ve verilen miktarda okuma­ya devam eden kimse, dileğine ulaşır.

2. Manevî birliktelik, din-iman kardeşliği ve hizmet amacına yönelik olarak bu ismin tertibini yerine getiren­ler hayret verici güzel sonuçlara ulaşırlar.

3. Dünyalık elde etmek için de bu ismin zikrinden ya­rarlanılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.