AnaSayfa / Allah C.c / El Azim Anlamı Zikir Sayısı

El Azim Anlamı Zikir Sayısı

Azîm | el-Azîm
  • Anlamı
  • Dua ve Zikir
  • Faziletleri

Azim isminin lügat anlamı:

Azame kökünden türemiş olana el-Azim ismi; kütle, hacim ve bazı özellikler yönünden üstünlük, ululuk ve yücelik ifade eder. Kur’an da Allah‟a nispet edilerek sadece 6 kez geçmektedir.
EL-AZÎM: Büyüklüğünün sınırı, emsali, ölçüsü olmayan, kendisine büyük ümitler beslenen. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes. Her şeyden ulu, herkesten yüce, şanı büyük, azametli..

Azim isminin ıstılah anlamı:

Azim; saygıyı gerektirecek bütün özellik ve vasıflara sahip olandır.
Azim; en güzel ve mükemmel vasıflarla muttasıftır.
Azim; emirlerine karşı gelmek mümkün olmayandır.
Azim; hiçbir zaman acze düşürülemeyendir.
Azim; zatı ile sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak derecede ulu olandır.
Azim; kudreti ve şanı hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce olandır.

Bu mübarek ismin zikri (1020) adettir. Zikir saati Utarit, günü Çarşamba’dır.

Çarşamba Utarit saati, 1. Ve 8. Saatlerdir. Yani güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece de 06.00 yani gece yarısı.

1. EL-AZÎM ismini, şartlarına uygun bir şekilde her gün sabah namazından sonra (1024) defa zikredenler huzur ve mutluluk, yüksek makam ve mevki, şan-şöhret elde ederler, kısa zamanda emsalleri arasında fark edilir hale gelirler. Herkes tarafında sevilir ve sayılırlar.

2. Bir hastaya (1010) kere okunsa eceli gelmemişse şifaya kavuşur.

3. Usulüne uygun zikredenleri Cenab-ı Hak, korkup çekindiği şeylerden koruyup kurtarır, umduklarını ihsan eder.

4. Her sabah devamlı olarak (120) defa “YÂ AZİM” ismini zikreden, halk arasında itibar görür, herkes tarafından sevilir ve sayılır, bütün insanların nazarında önemli ve kıymetli bir insan haline gelir.

5. Gümüş bir yüzük üzerine yazıp parmağında taşıyan ve devamlı olarak bu mübarek ismi zikreden kimsenin istediği şeyleri yüce Allah verir ve kadri kıymetini artırır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.