AnaSayfa / Soru - Cevap / Abdestin farzları

Abdestin farzları

Dinimizde Abdestin farzları:

Abdestin altı tane farzı vardır:

Yüzü yıkamak, mazmaza (ağza su alıp çalkalamak) ve istinşak (buruna su çekip sümkürmek) yüzden sayılır, bundan dolayı farzdır. Dirseklere kadar (parmak uçlarından itibaren) elleri yıkamak.Kulaklarla birlikte başa mesh etmek, aşık kemiklerine kadar ayakları yıkamak, bütün bunları sırasıyla ve ara vermeden peş peşe yapmak.

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Ey îmân edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerle beraber ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedip, aşık kemiklerine kadar ayaklarınızı yıkayın.”

Birinci Farz: Yüzü yıkamak.

Ağız ve burun da yüzden sayılır.

Allah Teâlâ şöyle burmuştur:

“Yüzlerinizi yıkayın”

Mazmaza ve istinşak yapmanın farz olduğu, ağız ve burnun yüzden sayıldığına dair delil, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in abdest alışını anlatan bütün sahâbe onun abdest alırken mazmaza ve istinşak yaptığını zikretmeleridir.

Ebu Hureyre -radıyallahu anh-’den- rivâyet olunan bir hadiste, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Biriniz abdest aldığı zaman burnuna su çeksin, sonra onu sümkürsün”

İkinci Farz: Elleri yıkamak

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Dirseklere kadar ellerinizi…”

Abdest alırken dirseklerin de yıkanması farzdır. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- abdest alırken elleriyle birlikte dirseklerini de yıkardı.

Üçüncü Farz: Kulaklarla birlikte başın tümünü mesh etmek

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Başlarınızı mesh edin.”

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Kulaklar baştan sayılır.”

Zira Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- abdest alırken başı ile birlikte kulaklarını da mesh ederdi.,

Dördüncü Farz: Bilek/aşık kemikleriyle birlikte ayakları yıkamak

Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

“Ayaklarınızı da bilek/aşık kemiklerine kadar…”

Beşinci Farz: Abdestin farzlarını sıraya uygun bir şekilde yapmak

Zirâ Allah Teâlâ abdestin farzlarını Kuran-ı Kerim’de sıralı olarak zikretmiş, yıkanması farz olan azaların tümünü peş pere değil de mesh olunması gereken başı arada zikretmiş, ardından ayakların yıkanmasını beyan etmiştir. Aynı türden olup, yıkanması emrolunmuş uzuvların arasına mesh olunması emrolunan uzvun (başın) girmesi abdest alırken sıralamanın gerekli olduğunu gösterir.
Ayrıca Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- abdestini bu sıraya göre almış, böylece hem sözü, hem de ameli ile abdest ile ilgili âyeti tefsir etmiştir.

Altıncı Farz: Abdest azalarını ara vermeden peş peşe yıkamak

Bu, abdest azalarını yıkarken biri kurumadan diğerine geçip yıkamaktır. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şer’i hükümleri koyan ve beyan edendir. O’nun abdest alışını bizlere akran bütün sahabeler, azalarını ara vermeden yıkadığını naklederler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.