AnaSayfa / Kur'an-ı Kerim / Abese Suresi

Abese Suresi

80

Kur’ânı Kerîmin sekseninci sûresi olup 42 âyetten müteşekkildir. Mekke’de Necm sûresinden sonra nazil olmuştur. “Yüzünü ekşitti” manasına gelen abese, Hazreti Peygamberin yanına gelen bir âmâya yüzünü kırıştırması üzerine, durumu haber vermek ve Hazreti Peygambere de hitapta bulunmak maksadıyla nazil olan sûrenin adı olmuştur. Hazreti Peygamber, Kureyş’in ileri gelen reisleriyle, İslam’ı telkin ve onları dine davet etmek için önemli bir konuşma yapıyordu. Düşünüyordu ki, eğer bu reisler davetine icabet ederlerse Mekkeli müşriklerin büyük bir kısmı da İslam’a girebilirdi. İşte Hazreti Peygamber, müşrik reislerle böyle önemli bir toplantı yaparken yanlarına âmâ Ibn Ummi Mektûm gelmiş ve Hazreti peygambere “Ya Rasulallah! Rabbının sana öğrettiklerini bana da oku ve öğret” demiştir. Hazreti Peygamber meşguliyeti dolayısıyla önce onunla ilgilenmemiş, fakat ibn Ummi Mektum’un bağırarak aynı sözleri tekrarlaması üzerine de, canı sıkılmış ve hoşnutsuzluğu-nu belli edecek şekilde yüzünü kırıştırıp ibn Ummi Mektum’dan uzaklaştırmıştır. Bunun üzerine Allah Ta’âlâ Abese sûresini indirmiştir.

abese suresi1_33

Bismillâhirrahmânirrahîm

1,2.Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü.

3. (Ey Muhammed!) Ne bilirsin, belki de o arınacak,

4. Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek.

5. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince;

6. Sen, ona yöneliyorsun.

7. (İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne!

8,9,10. Allah’a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun.

11.Hayır, böyle yapma! Çünkü bu (Kur’an) bir öğüttür.

12.Dileyen ondan öğüt alır.

13,14,15,16.O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir.

17.Kahrolası (inkârcı) insan! Ne nankördür o!

18.Allah, onu hangi şeyden yarattı?

19.Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi.

20.Sonra ona yolu kolaylaştırdı.

21.Sonra onu öldürdü ve kabre koydu.

22.Sonra, dilediği vakit onu diriltir.

23.Hayır, hayır o, Allah’ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. (İman etmedi.)

24.Her şeyden önce insan, yediği yemeğine bir baksın!

25.Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık.

26.Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık!

27,28,29,30,31,32.Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.

abese suresi34_42

33,34,35,36,37.Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.

38.O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar,

39.Gülerler, sevinirler.

40.O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler.

41.Onları bir siyahlık bürür.

42.İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.